Ünlem Konu Anlatımı

ünlem konu anlatımı

Ünlem Nedir? Ünlem İşareti ile İlgili Cümleler  Ünlemler, cümle içinde “sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma, seslenme, uyarı, alay, küçümseme” gibi duyguları yansıtırken kullanılır. Ortaya çıkış şekilleri düşünüldüğünde, üç ana başlık altında ele alınabilir. Ünlem İşareti Kopyala Ünlem işaretini aşağıdan kopyalayabilirsiniz. Esas Ünlemler Seslenme ve duygu gibi ifadeleri anlatan, ünlem olmak dışında herhangi bir görevi olmayan … Devamını oku

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

yazım kuralları konu anlatımı

Yazım Kuralları Nedir? Yazım kuralları oldukça geniş bir içeriği kapsadığından dolayı 7 farklı başlık altında incelenecektir. Bu başlıklar şunlardır: Büyük Harflerin Kullanıldığı Alanlar Kısaltmaların Yazımı Sayıların Yazımı Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı Birleşik Kelimelerin Yazımı Yabancı Özel İsimlerin Yazımı Ses Olaylarıyla Bağlantılı Yazım Kuralları Büyük Harflerin Kullanıldığı Alanlar Büyük harfler çok geniş ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. … Devamını oku

Sözcükte Yapı Konu Anlatımı

sözcükte yapı konu anlatımı

Sözcükte Yapı Bir puzzle’ı yaparken birçok parçayı birleştiririz ve sonunda bu parçalar bir bütün halini almış olur. Sözcükler de tıpkı bir puzzle gibi ilk görüşte tek parçadır. Fakat çok sayıda parçanın birleşimi ile bu hali almışlardır. Sözcükte yapı, kelimelerin oluşturan, yapan, türeten parçaların; kelimelere eklenen eklerin türlerini ve kullanıldığı durumları belirtmektedir. Sözcükte yapı; kök ve gövde, … Devamını oku

Fiil Konu Anlatımı

fiil konu anlatımı

Fiil (Eylem) Nedir? Fiil bir diğer adıyla eylem, en yalın tanımıyla “iş”, “oluş”, “hareket” ve “durum” bildiren kelimelere denir. “Gel-“, “-git”, “kok-“, “sil-“, “bağır-“, “bekle-“ bunlardan bazılarıdır. Anlamlarına Göre Filler Fiiller anlamlarına göre üç ana başlıkta incelenebilir: İş (Kılış) Fiilleri İş diğer ismiyle kılış fiilleri; bir işi ve hareketi ifade eden fiillerdir. Fiil, kişinin kendi … Devamını oku

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı (Detaylı Anlatım)

noktalama işaretleri konu anlatımı

Noktalama İşaretleri Noktalama işaretlerinde ele alınacak başlıklar şu şekildedir: Nokta (.) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) İki Nokta (:) Üç Nokta (…) Soru İşareti (?) Ünlem İşareti (!) Kısa Çizgi (-) Uzun Çizgi (—) Tırnak İşareti (“”) Parantez () Kesme İşareti (’) Noktalama İşaretleri Nokta (.) Yargısı tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır. Türk Tarih Kurumu, 15 … Devamını oku

Fiil Çatısı Konu Anlatımı

FİİLLERDE ÇATI Bir fiilin özne veya nesneye göre kazandığı niteliklere “çatı” denir. Bir diğer ifadeyle; özne ve nesne ile bağlantılı şekilde fiillerin aldığı biçimler çatı olarak geçer. Fiil çatısı, en basit şekilde özne ve nesnenin yüklemle olan bağlantısıdır. Fiil çatısı ifadesindeki çatı imgesi, üçgen şeklinde düşünüldüğünde bir kenarına yüklem diğer iki kenarına da nesne ve özne … Devamını oku

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

anlatım bozuklaları

Anlatım Bozukluğu Nedir? Bir cümlede ya da metin içerisinde ele alınmış olan konuların dile geliş biçimlerine anlatım denir. Bir anlatımın anlam olarak ve yapı olarak düzgün bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Dil kurallarına uyum sağlanmazsa birçok anlatım bozukluğu meydana gelebilir. Anlatım bozuklukları geniş bir konu olması dolayısıyla iki ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar: Anlama … Devamını oku

Ses Bilgisi Konu Anlatımı

ses-bilgisi

Ses Bilgisi Ses bilgisi konusu, bir takım temel özellikleri bildiğinizde aslında zor bir konu değildir. Cümle içerisindeki ses olaylarının yakalanabilmesi için bolca okuma yapılmalıdır. Böylece ses olaylarına karşı bir göz refleksi geliştirmiş olursunuz. Ses bilgisi konusu “ünlü sesler ve ünlü uyumları”, “ünsüz sesler” ve son olarak “ses olayları” şeklinde üç ana başlık altında ele alınabilir. … Devamını oku

ki nin yazımı (Detaylı Anlatım)

ki-eki-nasil-yazilir

Ki Eki Nasıl Doğru Kullanılır? TDK “Ki” eki ve bağlacı, sıklıkla kullanılan ekler arasındadır. Fakat bu konuda çoğu kişi yazım yanlışına düşmektedir. Belirtmekte fayda vardır ki Türkçede yazılışı bakımından en fazla karışıklık yaşanılan konular arasında kuşkusuz “Ki ekinin yazılışı” vardır. Kullanım alanlarına göre “sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma, seslenme, uyarı, alay, küçümseme” vb. hisleri anlatırken … Devamını oku

Zamirler Konu Anlatımı

zamir nedir, zamir konu anlatımı, 5. sınıf zamirler, 6. sınıf zamirler, 8. sınıf zamirler,

Zamir (Adıl) Nedir? Zamirler; ismin yerini alabilen, isim olarak kullanılabilen ve ismin niteliklerini gösteren eklere ve sözcüklere denir. Mehmet’ten Ondan duydum. Defteri yazdın mı? Bunu yazdın mı? Öğretmenler içeri girdi Herkes içeri girdi. Yukarıda verilmiş olan örneklerde “o”, “bu”, “herkes” zamirleri; isimlerin yani “Mehmet”, “defter”, “öğretmen” kelimelerinin yerini almıştır. Kişi Zamirleri Kişi zamirleri; kişilerin adları … Devamını oku