Sıfatlar konu Anlatımı

sıfat nedir

Sıfat (Ön Ad) Nedir? Sıfatlar, isimlerden önce gelen ve isimlerin özelliklerini belirten sözcüklerdir. İsimleri “sayı”, “soru”, “belgisizlik” ve “işaret” yoluyla ifade ederler. Siyah elbise (Siyah sıfat, elbise isimdir.) İyi insan (İyi sıfat, insan isimdir.) Kirli çorap (Kirli sıfat, çorap isimdir.) Şu kitaplar (Şu sıfat, kitaplar isimdir.) Birçok kişi (Birçok sıfat, kişi isimdir.) Baba, sandalye, İstanbul, … Devamını oku

İsimler Konu Anlatımı

isimler konu anlatımı

İsim (Ad) Nedir? İsimler konu anlatımı Canlı, cansız, soyut ve somut varlıkları; bunun yanı sıra duyguları, düşünceleri ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir. İsimler, herhangi bir iş ve hareket bildirmezler. Baba, sandalye, İstanbul, korku vs. gibi örnekler verilebilir. Varlık Çeşitlerine Göre İsimler Özel isimler, başka varlıklarla benzeşmezler ve varlıkları tektir. Özel isimlerin cümle başında … Devamını oku

Edat Konu Anlatımı

EDAT-NEDİR

Edat Nedir? Edatların Özellikleri Nelerdir? Edat Örnekleri Edatlar, tek başlarına anlam ifade etmeyen, diğer sözcüklerle birlikte kullanıldıklarında anlam kazanan ve başka kelimelerle birleşerek; isim, sıfat, zarf öbekleri oluşturan sözcüklerdir. Tek başına kullanılabilen edatlar; “yalnız, denli, üzere, ancak, gibi, kadar, sadece, ile, bir, sade, değil, için, tek, mi, sanki” edatlarıdır. Çıkma hal eki ile kalıplaşmış olan … Devamını oku

Bağlaç Konu Anlatımı

bağlaç konu anlatımı

Bağlaç Nedir? Bağlaç Ne Demek  Bağlaçlar; cümle içerisinde görev bakımından aynı olan ve anlam olarak birbiriyle bağlantısı olan kelimelerin, kelime gruplarının ve cümlelerin arasında bağ kuran sözcüklerdir. Bağlaçlar, bir cümlede bulunan çok sayıda kelime gruplarını (özne, sıfat, belirtili nesne, zarf, tamlayan, tamlanan, yüklem vb.) birbirine bağlar. Bağlaçların Özellikleri Bağlaçlar tek başlarına bir anlam ifade etmezler. … Devamını oku

Zarflar Konu Anlatımı

Zarflar Konu Anlatımı

Zarflar Konu Anlatımı Zarf-Belirteç Nedir? Zarflar bir başka deyişle belirteçler; fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların durumlarını belirten, yapılan şeylerin zamanını gösteren, gidilen yeri-yönü belirten, onların miktarını açıklayan, bunların soru biçiminde de sorulmasını sağlayan sözcüklerdir. Zarflar; durum zarfları, zaman zarfları, azlık-çokluk, miktar zarfları, yer yön zarfları ve soru zarfları olarak beşe ayrılırlar. Belli başlı özellikleri vardır.  … Devamını oku

Tamlamalar Konu Anlatımı (İsim Tamlaması – Sıfat Tamlaması)

tamlamalar konu anlatımı

Tamlamalar Konu Anlatımı Tamlama Nedir? İsmin bir diğer benzerinden farkının anlaşılabilmesi için; ayrı bir isimle, zamirle ya da sıfatla bağlantısıyla oluşan söz kümesine tamlama denir. Tamlamalar iki adet sözcükten meydana gelir. Tek sözcüklü olamazlar. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması olarak ikiye ayrılırlar. Tamlamalarda iki unsur vardır. Bunlar tamlayan ve tamlanandır. Tamlamada ismi açıklayan unsur ve … Devamını oku

Fiilimsiler Konu Anlatımı

fiilimsi-konu-anlatimi

Fiilimsiler Konu Anlatımı Fiilimsi Nedir? Fiilimsiler bir başka deyişle eylemsiler; fiillerin kök ve gövdelerine eklenen yapım ekleriyle oluşturulan, fiillerden türeyen sözcüklerdir. İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil şeklinde kullanılırlar. Fiilimsiler fiillerin kök ve gövdelerinden türemelerine rağmen, tam anlamıyla bir fiil niteliği göstermezler. Örneğin; fiil şeklinde çekimlenemezler fakat olumsuz halleri yapılabilir.  Fiilimsi konusu üç ana başlık altında incelenebilir. … Devamını oku