ekte nasıl yazılır?

Ekte Nasıl Yazılır? TDK

TDK kurallarına göre “ekte” bitişik yazılır çünkü burada kullanılan -de, dahi anlamında değildir ve buradaki -de bağlaç değildir. Bir çok kişi tarafından ek te şeklinde yanlış yazılmaktadır. Burada sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı gereği -de eki kendisinden önce gelen -k harfi nedeniyle -d harfi bitişik yazılması nedeniyle -t harfine dönüşmektedir, buna Türkçe de ünsüz yumuşaması denir.

ek te / ek-te / ekde (Yanlış kullanım)

ekte  (Doğru kullanım)

ekte  ile ilgili Örnek Cümleleri;

Ekte gönderilen belgeler ile ilgili yanlışlıklar var.

Ekte belirtilen belgelerin bazıları gelmemiş.

Ekteki Nasıl Yazılır?

Ekteki kelimesinde yer alan -ki eki çoğu kimse tarafından bağlaç olan -ki eki ile karıştırılmaktadır. Ancak bu kelimede bulunan-ke eki bağlaç olmayıp birleşik yazılmalıdır. TDK kurallarına göre doğru yazım şekli ekteki şeklinde bitişik olarak yazılmasıdır.

ekte ki (Yanlış kullanım)

ekteki  (Doğru kullanım)

ekteki kelimesi ile ilgili cümle örnekleri;

Ekteki belgeler yeterli görünmüyor.

Ekteki dosya evrakların çıktısını alalım.

Ekteki belgelerin doğruluğunu kontrol edin.

Ektedir Nasıl Yazılır?

Ektedir Kelimesinin Anlamı

Ektedir kelimesi, bir nesnenin bir diğerine bağlı olduğunu veya ilave edildiğini ifade eder. Bu kelime, genellikle resmi metinlerde kullanılan terimler arasında yer alır.

Ektedir Nasıl Yazılır? TDK

Örneğin, Bu raporda sunulan veriler, ekteki grafiklerle desteklenmektedir. cümlesinde ekteki kelimesi, ektedir kelimesinin kullanımının doğru olduğunu gösterir.

Ektedir kelimesinin doğru yazım şekli TDK kuralları gereğince “ektedir” şeklindedir. Bir çok kişi tarafından aşağıda belirtilen şekilde yanlış yazmaktadır. Doğru ve yanlış kullanım şekilleri şöyledir;

ek tedir – ekte dir (Yanlış kullanım)

ektedir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı

-Bana söylemiş olduğunuz bilgiler ektedir.

 

Yorum yapın