unutuvermiş nasıl yazılır? tdk

Unutuvermiş Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazımı

Unutuvermiş kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kabul edilmiş bir kelime değildir. Bu nedenle, doğru yazım şekli konusunda belirli bir kural yoktur. Ancak, bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği hakkında bazı öneriler ve alternatifler mevcuttur.

Unutuvermiş Nedir?

Unutuvermiş, unutup gitmiş anlamına gelen bir fiilimsi kelimedir. Kelimenin doğru yazım şekli konusunda belirli bir kuralla karşılaşılmadığı için, unutuvermiş olarak da yazılabilir.

Unutuvermiş Alternatifleri

TDK’ya göre, unutuvermiş kelimesi yerine şu alternatifleri kullanmak daha doğrudur:

– Unutmuş gibi davranmak

– Unuttum deyip geçmek

– Unutulup gitmek

– Unutkanlıkla yapmak

Bu alternatifler, unutuvermiş kelimesinin yerine kullanılabilecek uygun seçeneklerdir.

Türk Dil Kurumu’nun Görüşü

TDK, unutuvermiş kelimesinin doğru olmadığını belirtmektedir. Bunun yerine, yukarıda belirtilen alternatiflerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sonuç

Unutuvermiş kelimesinin doğru yazım şekli konusunda net bir kural olmamasına rağmen, TDK tarafından belirtilen alternatiflerin kullanılması daha uygun olacaktır. Bu alternatifler, unutuvermiş kelimesi yerine kullanılabilecek doğru ve uygun seçeneklerdir.

Sık Sorulan Sorular

1. Unutuvermiş kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre kabul edilmiş bir kelime midir?

– Hayır, unutuvermiş kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmemiştir.

2. Unutuvermiş kelimesi nasıl doğru yazılır?

– Kelimenin doğru yazım şekli konusunda belirli bir kuralla karşılaşılmadığı için, unutuvermiş veya yukarıda belirtilen alternatifler kullanılabilir.

3. Hangi durumlarda unutuvermiş kelimesinin kullanımı kabul edilebilir?

– Unutuvermiş kelimesi, belirli bir yazım kuralına uymadığı için resmi bir dille kullanılamaz. Ancak, günlük konuşma dilinde kullanımı yaygındır.

4. Unutuverdi kelimesiyle unutuvermiş kelimesi arasındaki fark nedir?

– Unutuverdi, geçmiş zaman fiilidir ve unutup gitmiş anlamına gelirken, unutuvermiş fiilimsi bir kelimedir ve unutmuş gibi davranmak anlamına gelir.

5. TDK, alternatif olarak hangi kelime veya ifadelerin kullanılmasını önermektedir?

– TDK, unutmuş gibi davranmak, unuttum deyip geçmek, unutulup gitmek ve unutkanlıkla yapmak gibi alternatifleri önermektedir.6. Unutuvermiş kelimesi hangi dil yapısına sahiptir?

– Unutuvermiş, bir fiilimsi kelime yapısına sahiptir.

7. Doğru yazım zorluğu yaşanmayan alternatifler nelerdir?

– Doğru yazım konusunda zorluk yaşamamak için, unuttum, unutup gittim veya unutarak geçtim gibi basit ve anlaşılır ifadeler kullanılabilir.

8. Unutuvermiş kelimesinin kullanımı resmi metinlerde mümkün müdür?

– Hayır, Unutuvermiş kelimesinin kullanımı resmi metinlerde uygun değildir. Resmi dilde, daha doğru ve standart kelime seçenekleri tercih edilmelidir.9. Unutuvermiş kelimesi hangi durumlarda kullanılabilir?

– Unutuvermiş kelimesi genellikle günlük konuşma dilinde kullanılır. Ancak, yazılı metinlerde veya resmi durumlarda daha uygun ve doğru alternatifler tercih edilmelidir.

10. TDK’nın alternatif olarak önerdiği ifadelerin kullanımı ne kadar yaygındır?

– TDK’nın önerdiği alternatif ifadeler, Türkçe dilinde oldukça yaygın kullanılan ifadelerdir. Bu nedenle, günlük hayatta sık sık karşılaşılan ifadeler arasındadır.

Yorum yapın