Terk etmek Nasıl Yazılır?

Terk Etti Nasıl Yazılır?

Giriş

Terk etmek, bir ilişkiyi bitirmek ya da ayrılmak anlamına gelir. Ancak, terk etti ifadesinin doğru yazımı hakkında bazı insanlar kararsız kalabilirler. Bu makalede, doğru yazımı ve kullanımı hakkında bilgi edineceksiniz.

Terk etti doğru yazım şeklidir.

Terk Etmek Nasıl Yazılır TDK Kurallarına Göre

terketmek (Yanlış kullanım)

terk etmek  (Doğru kullanım)

Terk etmek fiili, Türkçe’deki en yaygın kullanılan fiillerden biridir. Dolayısıyla, doğru yazımı oldukça önemlidir. Terk etti ifadesindeki etti kelimesi, fiilin geçmiş zaman hali olan -dı/-di/-du/-dü eklerinden biridir. Ancak, burada kullanılacak olan ekin tam olarak hangisi olduğu kelimenin son harfine göre değişir.

Eğer kelimenin son harfi sessiz bir harf ise (-p, -ç, -t, -k gibi), fiile -tı/-ti/-tu/-tü ekleri eklenir. Örneğin:

– Topladı

– Doldurdu

– Seçti

Eğer kelimenin son harfi sesli bir harf ise (-a, -e, -ı, -i, -o, -ö, -u, -ü gibi), fiile -dı/-di/-du/-dü ekleri eklenir. Örneğin:

– Açtı

– Etti

– Okudu

– Üzdü

Bu kurala göre, terk etti ifadesi doğru yazımdır.

Terk Etmenin Anlamı

Terk etmek, bir ilişkiyi ya da şeyi bırakmak, terk etmek anlamına gelir. Bu durum genellikle insanlar arasındaki romantik ilişkilerde kullanılır. Ancak, terk etmek aynı zamanda iş ya da arkadaşlık gibi diğer ilişkilerde de olabilir.

Terk etme eylemi, bazen bir kişinin hayatında büyük bir değişiklik yaratabilir. Bu nedenle, terk edilen kişi için zor bir süreç olabilir. Ancak, bazen bu adım atmak gerekebilir ve daha iyi bir gelecek için yapılması gereken bir karar olabilir.

Yorum yapın