önsöz nasıl yazılır? tdk

Önsöz Nasıl Yazılır? TDK

Giriş

Önsöz, bir kitabın veya raporun önemli bir bölümüdür ve okuyucuya yazarın niyetini, içeriğin niteliğini ve eserin değerini aktarır. Önsöz yazmak, sadece kitabın açıklamasını yapmakla kalmaz, aynı zamanda yazarın okuyucuyla daha yakın bir ilişki kurmasına yardımcı olur. Bu makalede, önsöz yazmanın temel unsurları ve TDK’nın önerileri ele alınacaktır.

Önsöz Nedir?

Önsöz, bir kitap, rapor veya diğer yazılı eser için başlangıç bölümüdür. Yazar tarafından yazılır ve okuyucuya eser hakkında bilgi verir. Önsöz, bir kitabın satış noktalarından biridir ve okuyucuların satın alma kararlarında etkili olabilir. Yazar, önsözde okuyucuya niyetini, araştırma yöntemlerini, kaynakları, eserin amacını, konusunu ve diğer detayları açıklayabilir.

Önsözün Amacı

Önsöz, okuyuculara yazarın eseri nasıl oluşturduğuna dair bir fikir verirken aynı zamanda eserin niteliği hakkında da bilgi sağlar. Okuyucular, önsözde yazarın niyetini, araştırma amaçlarını, kaynaklarını ve diğer özelliklerini öğrenebilirler. Bu nedenle, önsözün amacı, okuyucuları esere hazırlamak, yazarın niyetlerini açıklamak ve eserin değerini vurgulamaktır.

Önsöz Nasıl Yazılır?

Önsöz, bir kitabın veya raporun en önemli bölümlerinden biri olduğu için yazarken bazı ipuçlarına dikkat etmek önemlidir. Önsöz yazılmadan önce, yazarın yapısı, kapsamı, konusu ve diğer detayları belirlenmelidir.

1. Okuyucu Kimdir?

Yazar, önsözde kimin hedeflendiğine dair bir fikir vermelidir. Hedef kitle akademisyenler mi, öğrenciler mi yoksa genel okuyucular mı? Yazar, hedef kitleye göre dil ve üslup seçimi yapmalıdır.

2. Konu Ve İçerik

Yazar, önsözde eserin konusunu ve içeriğini anlatmalıdır. Bu, okuyucuların ne bekleyebileceği hakkında bilgi verir. Yazar, ana konuları özetlemeli ve okuyucuları ilgili konulara hazırlamalıdır.

3. Neden Bu Kitap Yazıldı?

Yazar, kitabın yazılma nedenini açıklamalıdır. Bu, okuyuculara eserin niyeti hakkında bir fikir verir ve yazarın neden bu konuya ilgi duyduğunu anlatır.

4. Araştırma Yöntemleri Ve Kaynaklar

Yazar, önsözde hangi kaynakları kullandığını ve araştırma yöntemlerini açıklamalıdır. Bu, okuyuculara eserin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bir fikir verir.

5. Yazar Hakkında Bilgi

Önsöz, yazarla ilgili bazı bilgiler içermelidir. Yazar, eseri yazarken nelere dikkat ettiğini veya kitapta yer alan belirli bölümlerle ilgili deneyimlerini paylaşabilir.

TDK’nın Önerileri

Türk Dil Kurumu (TDK) önsöz yazarken bazı önerilerde bulunur. Bu öneriler eserin daha güçlü ve etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir.

1. Kısa Ve Öz Olun

TDK, önsözün kısa ve öz tutulması gerektiğini belirtir. Okuyucuların dikkatlerinin çekilmesi için önsözün uzun olmaması gerekir.

2. Dil Ve Üslup Seçimi

TDK, önsözde Türkçe dilinin doğru ve etkili kullanımını önerir. Yazarın hedef kitlenin dil seviyesine uygun bir dil ve üslup seçmesi önemlidir.

3. Yazarın İmajı

TDK, önsözde yazarın imajının korunması gerektiğini vurgular. Yazar, önsözde konuya karşı saygılı ve profesyonel bir dil kullanarak okuyuculara kendini ciddiye aldığını göstermelidir.

4. Düzeltme Ve Gözden Geçirme

TDK, önsözde yanlışlık veya eksiklik olmaması için düzeltme ve gözden geçirme yapılmasını önerir. Önsöz, eserin en önemli bölümlerinden biri olduğu için yazım hatalarına izin verilmemelidir.

Sonuç

Önsöz, bir kitap, rapor veya diğer yazılı eser için önemli bir bölümdür. Okuyuculara yazarın niyetini, eserin niteliğini ve değerini aktarır. Önsöz yazarken, yazarın hedef kitleyi belirlemesi, konuyu ve içeriği özetlemesi, niyetini açıklaması, araştırma yöntemlerini ve kaynakları açıklaması gerekmektedir. TDK’nın önerileri doğrultusunda yazılan önsözler daha güçlü ve etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Önsöz kaç sayfa olmalıdır?

Önsöz, kısa ve öz tutulması gerektiği için genellikle 1-2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

2. Hangi konular önsözde ele alınmalıdır?

Önsözde, eserin konusu, içeriği, yazarın niyeti, araştırma yöntemleri ve kaynaklar gibi önemli konular ele alınmalıdır.

3. Önsöz neden önemlidir?

Önsöz, okuyuculara yazarın niyetini, eserin niteliğini ve değerini aktardığı için kitabın önemli bir bölümüdür.

4. Önsöz yazarken hangi önerilere dikkat edilmelidir?

Önsöz yazarken, kısa ve öz olunması, Türkçe dilinin doğru kullanımı, yazarın imajının korunması ve düzeltme/gözden geçirme yapılması önerilmektedir.

5. Önsözün amacı nedir?

Önsöz, okuyucuları esere hazırlamak, yazarın niyetlerini açıklamak ve eserin değerini vurgulamak amacıyla yazılır.6. Önsözü kimler yazabilir?

Önsözü, eserin yazarı veya başka bir kişi yazabilir. Ancak genellikle eserin yazarı tarafından yazılır.

7. Önsözün nasıl yazılması gerekir?

Önsöz, kısa ve öz tutulmalı, okuyuculara yazarın niyetini, eserin niteliğini ve değerini aktarmalıdır. Yazar, hedef kitleyi belirlemeli, konuyu ve içeriği özetlemeli, niyetini açıklamalı ve araştırma yöntemlerini ve kaynakları açıklamalıdır.

8. Önsöz mü yoksa giriş mi kullanılmalıdır?

Önsöz, bir kitabın veya raporun önemli bir bölümüdür ve yazarın eseri tanıtmasına yardımcı olurken giriş, okuyucuları esere hazırlayan bir bölümdür. Hangi bölümün kullanılacağına karar vermek, eserin yapısal özellikleri ve amaçlarına bağlıdır.

Yorum yapın