ingilizce 18 nasıl yazılır?

İngilizce 18 Nasıl Yazılır?

İngilizcede sayıların yazılışı genellikle Türkçedekiyle aynıdır. Ancak, bazı sayıların yazımı farklıdır ve bu nedenle özellikle dil öğrenenler için zorluk yaratabilir. Bu makalede, İngilizce’de 18 sayısının nasıl doğru şekilde yazıldığı hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

18 Sayısı Nasıl Yazılır?

İngilizce’de 18 sayısı eighteen şeklinde yazılır. Bu kelime iki bölümden oluşur: eight (sekiz) ve teen (on).

Bu sayı, diğer sayılarla birlikte kullanılarak farklı sayılar elde edilebilir. Örneğin, twenty-eight (yirmi sekiz), eighteen hundred (bin sekiz yüz) veya eighteen million (on sekiz milyon) gibi.

On Sekiz mi, Sekiz On mu?

Türkçe’de on sekiz olarak ifade ettiğimiz 18 sayısı, İngilizce’de eighteen olarak yazılır. Yani, İngilizce’de ondan sonra gelen sayılar teen ekini alır ve ardından onlar, yüzler, binler vb. eklenir. Örneğin:

– 13: thirteen (on üç)

– 14: fourteen (on dört)

– 15: fifteen (on beş)

– 16: sixteen (on altı)

– 17: seventeen (on yedi)

– 18: eighteen (on sekiz)

– 19: nineteen (on dokuz)

İngilizce Sayıların Özellikleri

İngilizce’de sayılarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

1. Ondalık Sayılar

İngilizcede ondalık sayıları göstermek için nokta kullanılır. Örneğin, 1.5 şeklinde yazılan sayı Türkçede bir virgül beş olarak okunur.

2. Büyük Sayılar

Büyük sayılar genellikle üçer basamaklı gruplar halinde yazılır ve her grup arasında virgül kullanılır. Ancak, bazı ülkelerde nokta kullanılabilir. Örneğin:

– 1,000 (bin)

– 10,000 (on bin)

– 100,000 (yüz bin)

– 1,000,000 (bir milyon)

– 1,000,000,000 (bir milyar)

3. Sayfa Numaraları

Sayfa numaraları genellikle p. (page) veya # işareti ile gösterilir. Örneğin, Sayfa 18 İngilizcede Page 18 veya #18 şeklinde ifade edilebilir.

Sonuç

İngilizce’de 18 sayısı eighteen şeklinde yazılır ve ondan sonra gelen sayılar teen ekini alır. İngilizce’deki sayıların yazımında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır, örneğin ondalık sayıların nokta ile gösterilmesi veya büyük sayıların virgülle ayrılması gibi.

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngilizce’de 18 sayısı nasıl okunur?

İngilizce’de 18 sayısı eighteen şeklinde okunur.

2. On sekiz sayısını nasıl İngilizce’ye çevirebilirim?

On sekiz sayısı İngilizce’de eighteen olarak yazılır.

3. İngilizce’de sayfa numaraları nasıl gösterilir?

Sayfa numaraları genellikle p. veya # işareti ile gösterilirve örneğin Sayfa 18 İngilizcede Page 18 veya #18 şeklinde ifade edilebilir.

4. İngilizce’de büyük sayılar nasıl yazılır?

Büyük sayılar genellikle üçer basamaklı gruplar halinde yazılır ve her grup arasında virgül kullanılır. Ancak, bazı ülkelerde nokta kullanılabilir.

5. Sayıların Türkçe ile İngilizce arasındaki farklılıklar nelerdir?

İngilizce’de sayıların yazımı genellikle Türkçe ile benzerdir ancak bazı sayıların yazımı farklıdır. Örneğin, Türkçe’de ondan sonra gelen sayılar on bir, on iki, on üç gibi şekilde ifade edilirken İngilizce’de eleven, twelve, thirteen gibi ifadeler kullanılır.

6. İngilizce’de sayıları okumak zor mu?

İlk başta İngilizce’deki sayıların yazımı ve okunuşu kafa karıştırıcı olabilir ancak pratik yaparak bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.

7. İngilizce’de kaç tane sayı vardır?

İngilizce’de sonsuz sayıda sayı vardır ancak günlük hayatta sık kullanılan sayılar genellikle 1-100 arasındaki sayılarla sınırlıdır.

8. İngilizce’de ondalık sayılar nasıl ifade edilir?

Ondalık sayılar İngilizce’de nokta ile gösterilir. Örneğin, 1.5 şeklinde yazılan sayı Türkçede bir virgül beş olarak okunur.### 9. İngilizce sayıları öğrenmek için neler yapabilirim?

İngilizce sayıları öğrenmek için günlük hayatta karşılaştığınız sayıları İngilizce olarak düşünmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca, İngilizce okuma materyallerinde yer alan sayıları okuyarak da pratik yapabilirsiniz.

10. Sayıların doğru yazımı neden önemlidir?

Sayıların doğru yazımı, iletişimde anlaşılabilirliği artırır ve yanlış anlamaların önüne geçer. Özellikle ticari veya akademik metinlerde sayıların doğru yazımı oldukça önemlidir.

Yorum yapın