araştırma raporu nasıl yazılır?

Araştırma Raporu Nasıl Yazılır?

Araştırma raporu yazmak, birçok öğrenci ve araştırmacı için zorlu bir süreç olabilir. Ancak, uygun bir planlama ve yöntemlerle, bu süreç daha kolay hale getirilebilir. Bu makalede, adım adım nasıl bir araştırma raporu yazılacağı açıklanacak.

1. Giriş

Araştırma raporu yazarken, ilk önce giriş bölümü yazılmalıdır. Bu bölümde, konunun önemi ve amaçları belirtilmelidir. Ayrıca, raporun yapısına ilişkin bir özet sunulmalıdır.

1.1 Konunun Önemi

Bu kısımda, konunun neden önemli olduğunu ve incelenmesinin neden gerektiğini açıklamalısınız.

1.2 Rapora İlişkin Amaçlar

Bu bölümde, araştırmanın amacı nedir ve raporda hangi soruların cevaplanacağına dair bilgi verilmelidir.

1.3 Raporun Yapısı

Bu bölümde, raporun hangi anahat üzerinde yapıldığı, konuların hangi sırayla ele alındığı vb. belirtilmelidir.

2. Literatür Taraması

İkinci adım literatür taramasıdır. Burada, konuyla ilgili mevcut kaynaklar incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

2.1 Konuyla İlgili Kaynaklar

Bu bölümde, konuyla ilgili hangi kaynakların kullanıldığı ve bunların ne kadar güvenilir olduğuna dair bilgi verilmelidir.

2.2 Kaynakların Değerlendirilmesi

Bu kısımda, kullanılan kaynakların olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmelidir. Bu, araştırmanın güvenirliğini arttıracaktır.

3. Yöntemler ve Veriler

Üçüncü adım, araştırmanın yöntemlerinin ve kullanılan verilerin açıklanmasıdır.

3.1 Araştırma Yöntemi

Bu bölümde, araştırma yöntemi nedir ve neden bu yöntemin kullanıldığına dair bilgi verilmelidir.

3.2 Veri Toplama Yöntemi

Bu kısım, veri toplama yöntemlerinin nasıl yapıldığını ve bu yöntemlerin sonuçlarına ilişkin ayrıntıları içermelidir.

4. Bulgular

Dördüncü adım, elde edilen bulguların sunulduğu kısımdır.

4.1 Verilerin Analizi

Bu bölümde, elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği ve hangi sonuçların çıkarıldığı anlatılmalıdır.

4.2 Grafik ve Tablolar

Bu kısımda, elde edilen verilerin daha iyi anlaşılması için grafikler ve tablolar kullanılabilir.

5. Tartışma ve Sonuçlar

Beşinci ve son adım, araştırmanın sonuçlarına ilişkin tartışmaları içeren bir bölümdür.

5.1 Bulguların Değerlendirilmesi

Bu bölümde, bulguların gerçekte ne anlama geldiği, çıkarılacak sonuçların neler olduğu açıklanmalıdır.

5.2 Sonuçlar

Son olarak, raporun sonuç bölümüne yer verilmelidir. Bu bölümde, araştırmanın genel sonuçlarına ve gelecekteki çalışmalar için önerilere yer verilmelidir.

Araştırma Raporu Nasıl Yazılır?

Araştırma raporu yazmak, akademik bir çalışmanın en yaygın şeklidir ve araştırmacıların yaptığı birçok çalışmada raporlar yazmalarını gerektirir. Bir araştırma raporu yazmak, genellikle öğrenciler, doktora öğrencileri, araştırmacılar ve diğer meslek grupları tarafından gerçekleştirilir. Bu makalede, nasıl bir araştırma raporu yazacağınız adım adım ele alınacak.

1. Konunun Seçimi

Araştırma raporu yazarken, ilk adım, uygun bir konunun seçimidir. Konuyu seçerken, ilgi alanınıza uygun olmalı ve aynı zamanda kapsamlı bir literatür taramasına izin verecek kadar belirgin olmalıdır.

1.1 Konunun Sınırları

Konunuzu belirledikten sonra, araştırmanızı sınırlayacak parametreleri belirlemeniz gerekir. Bunlar, araştırma sürecinde doğru yönde ilerlemenizi sağlayacaktır.

1.2 Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, hangi soruların cevaplanacağına dair bilgi sağlamalıdır. Ayrıca, araştırmanın ne kadarının tamamlanabileceği ile ilgili net bir planlama yapılması gerekir.

2. Literatür Taraması

İkinci adım, konu ile ilgili mevcut kaynakların incelenmesidir. Bu adım, araştırmanızın temelini oluşturacaktır.

2.1 Kaynakların Belirlenmesi

Kaynaklar belirlendikten sonra, bunlardan hangilerinin kullanılacağına karar vermek gerekiyor. Kaynakları değerlendirirken, kaynağın niteliği ve güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

2.2 Kaynakların Okunması

Belirlenmiş olan kaynaklar okunmalı ve notlar alınmalıdır. Bu notlar, araştırma raporunda yer alan bilgilere dayanak sağlayacaktır.

3. Yöntemler ve Veriler

Üçüncü adım, araştırma yapmanın yöntemleri ve kullanılan verilerin açıklanmasıdır.

3.1 Araştırma Yöntemi

Araştırma yöntemi, kullanılacak olan yöntemin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu bölümde, araştırma yönteminin seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmalıdır.

3.2 Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama yöntemi, araştırmanın tamamlanması için kullanılan en önemli yöntemdir. Bu bölümde, veri toplama yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.

4. Bulgular

Dördüncü adım, elde edilen bulguların sunulduğu kısımdır.

4.1 Verilerin Analizi

Bulguların anlaşılması için verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, verilerin nasıl analiz edildiği ve hangi sonuçların çıkarıldığı açıklanmalıdır.

4.2 Grafik ve Tablolar

Elde edilen verilerin daha iyi anlaşılabilmesi için grafik veya tablolar kullanılabilir. Bu bölümde, grafik veya tablolara yer verilerek, verilerin daha açık bir şekilde ifade edilmesi sağlanabilir.

5. Tartışma ve Sonuçlar

Beşinci ve son adım, araştırmanın sonuçlarına ve bulgularına ilişkin tartışmaları içermelidir.

5.1 Bulguların Değerlendirilmesi

Bu bölümde, araştırmanın hangi sonuçlarına varıldığı ve bu sonuçların genel olarak ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Aynı zamanda, bulguların konu hakkında ne kadar bilgi sağladığına da dikkat edilmelidir.

5.2 Sonuçlar

Son olarak, raporun sonuç bölümüne yer verilmelidir. Bu bölümde, araştırmanın genel sonuçlarına ve gelecekte yapılacak çalışmalar için önerilere yer verilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Bir araştırma raporu ne kadar uzun olmalıdır?

– Araştırma raporu uzunluğu, görevin gerekliliklerine ve konuya bağlı olarak değişebilir. Genellikle, birkaç sayfadan daha az olan kısa bir rapor veya yüzlerce sayfa uzunluğunda detaylı bir rapor olabilir.

2. Hangi yazılım programları kullanılabilir?

– Araştırma raporu yazmak için birçok yazılım seçeneği mevcuttur. Bazı yaygın yazılımlar arasında Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Latex gibi programlar yer alır.

3. Kaynaklar nereden bulunabilir?

– Kaynaklar, kütüphaneler, çevrimiçi veritabanları, kitaplar ve dergiler gibi birçok yerden bulunabilir.

4. Araştırma raporu yazarken nelere dikkat edilmelidir?

– Araştırma raporu yazarken doğru kaynakları kullanmak, araştırmanın amacına odaklanmak, tutarlılık sağlamak ve çalışmayı tamamlamak için zaman ayırmak önemlidir.

5. Hangi bölümler araştırma raporunda yer almalıdır?

– Genellikle, bir araştırma raporu giriş, literatür taraması, yöntemler ve veriler, bulgular, sonuçlar ve tartışmaları içermelidir. Ancak, görevin gerekliliklerine bağlı olarak diğer bölümler de eklenebilir.

Yorum yapın