web sitesi kaynakça nasıl yazılır?

Web Sitesi Kaynakça Nasıl Yazılır?

Web sitesi kaynakça, bir araştırma makalesinde veya tezde kullanılan tüm kaynakların listesidir. Bu liste, okuyucuların çalışmanızda kullandığınız kaynaklara erişebilmelerini sağlar ve aynı zamanda işinizi referans gösterenler için daha güvenilir hale getirir. Bu makalede, web sitesi kaynakçası nasıl yazılır ve hangi bilgilerin dahil edileceği anlatılacaktır.

1. Web Sitesi Kaynakçasında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

Web sitesi kaynakçasındaki her girdi, belirli bir formatta olmalıdır. Ayrıca, her girdide şu bilgiler yer almalıdır:

– Yazarın adı (varsa)

– Web sitesinin adı

– Web sitesinin URL’si

– Erişim tarihi

2. Web Sitesi Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Web sitesi kaynakçası, alfabetik olarak sıralanmış bir liste şeklinde yazılmalıdır. Her girdi tek bir boşluk ile ayrılmalıdır. İşte bir örnek:

“`

Yazar, A. (yayın tarihi yok). Makale Başlığı. Web Sitesinin Adı. URL adresi. Erişim Tarihi.

“`

3. Web Sitesi Kaynakçasında URL’nin Önemi Nedir?

Web sitesi kaynakçasında URL, okuyucuların kaynağa doğrudan erişebilmeleri için çok önemlidir. Ayrıca, bir web sitesinin URL’si zamanla değişebilir, bu nedenle tarih bilgisi de eklenmelidir.

4. Web Sitesi Kaynakçasında Yazar Adının Olmaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bazı web sitelerinde yazar adı belirtilmez. Bu durumda, kaynakça girdisinde web sitesinin adı kullanılabilir. Örneğin:

“`

Web Sitesinin Adı (yayın tarihi yok). Makale Başlığı. URL adresi. Erişim Tarihi.

“`

5. Web Sitesi Kaynakçasında Erişim Tarihinin Önemi Nedir?

Web sitesi kaynakçasında erişim tarihi, makalenin veya tezin ne zaman yazıldığını ve kaynağın o zamanki haliyle kullanıldığını gösterir. Bir web sitesi zamanla değişebileceğinden, erişim tarihi her zaman kaynakça girdilerine eklenmelidir.

Sonuç olarak, web sitesi kaynakçası, bir araştırma makalesinde veya tezde kullanılan tüm kaynakların listesidir. Her girdide yazarın adı (varsa), web sitesinin adı, URL’si ve erişim tarihi yer almalıdır. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır ve her girdi tek bir boşluk ile ayrılmalıdır. Erişim tarihi ve URL, kaynağa doğrudan erişebilmenizi sağlar ve aynı zamanda kaynakların güncelliğini belirlemeye yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Web sitesi kaynakçasında yazarın adı olmazsa ne yapılır?

– Kaynakça girdisinde web sitesinin adı kullanılabilir.

2. Web sitesi kaynakçasında hangi bilgiler yer almalıdır?

– Yazarın adı (varsa), web sitesinin adı, URL’si ve erişim tarihi.

3. Web sitesi kaynakçasında erişim tarihinin önemi nedir?

– Erişim tarihi, kaynağın güncelliğini belirlemeye yardımcı olur ve okuyucuların kaynağa doğrudan erişebilmelerini sağlar.

4. Web sitesi kaynakçası nasıl yazılır?

– Web sitesi kaynakçası alfabetik olarak sıralanmış bir liste şeklinde yazılmalıdır. Her girdi tek bir boşluk ile ayrılmalıdır.

5. Hangi durumlarda web sitesi kaynakça kullanılır?

– Web sitesi kaynakça, araştırma makaleleri, tezler ve diğer akademik çalışmalarda kullanılır.

6. Neden web sitesi kaynakçası önemlidir?

– Web sitesi kaynakçası, çalışmanızda kullandığınız kaynakları belirterek işinizi daha güvenilir hale getirir ve okuyucuların bu kaynaklara erişebilmesini sağlar.

7. Web sitesi kaynakçasında hangi bilgiler yer almaz?

– Web sitesi kaynakçasında yer almayan bilgiler arasında sayfa numarası, yayın yeri veya yayın tarihi gibi bilgiler bulunur.

8. Web sitesi kaynakçasında URL’nin özelliği nedir?

– Web sitesi kaynakçasında URL, kaynağa doğrudan erişebilmenizi sağlar ve zamanla değişebilecek bir web sitesinin o zamanki haliyle kullanılmasını sağlar.9. Web sitesi kaynakçası, sadece internet kaynakları için mi kullanılır?

– Hayır, web sitesi kaynakçası sadece internet kaynakları için değil, diğer kaynak türleri için de kullanılabilir. Ancak, web siteleri bugünlerde en yaygın kaynak türlerinden biridir.

10. Web sitesi kaynakçası yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

– Web sitesi kaynakçası yazarken her girdinin doğru formatta olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, web sitesi URL’sinin yanı sıra erişim tarihini eklemek de önemlidir. Kaynakların alfabetik olarak sıralandığından da emin olunmalıdır.

Yorum yapın