üniversitesinden nasıl yazılır?

Üniversitesinden Nasıl Yazılır?

Giriş

Yazılım dünyasında okunan kod, yazılan kod kadar önemlidir. Kodun okunaklı ve anlaşılır olması, projenin sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem taşır. Bu nedenle, yazılım geliştiricileri için temiz kod yazma becerisi çok değerlidir. Temiz kod yazmanın birçok yolu vardır, ancak bu makalede, üniversitesinden adlı bir yazım standartının nasıl uygulanacağı üzerinde durulacaktır.

1. üniversitesinden Nedir?

üniversitesinden, bir yazım standardıdır ve daha okunaklı, anlaşılır ve sürdürülebilir kod yazmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yazım standardı, özellikle Python dilinde yaygın şekilde kullanılır, ancak diğer programlama dillerinde de uygulanabilir.

2. İsimlendirme Kuralları

üniversitesinden ile yazarken, isimlendirme kurallarına uyulması önemlidir. Değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar için anlamlı ve açıklayıcı isimler seçilmelidir. İsimler, küçük harfle başlamalı ve kelime aralarında alt çizgi (_) yerine boşluk kullanılmalıdır.

Örneğin:

“`python

Kötü örnek

a = Merhaba Dünya!

İyi örnek

greeting_message = Merhaba Dünya!

“`

3. Girinti Kullanımı

üniversitesinden ile yazarken, girinti kullanımına özen göstermek önemlidir. Bir kod bloğunun içindeki satırların başına boşluklar eklenerek, bu blokta yer alan kodun ne olduğu ve nereye ait olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Örneğin:

“`python

Kötü örnek

if x > 5:

y = x * 2

print(y)

İyi örnek

if x > 5:

y = x * 2

print(y)

“`

4. Satır Uzunluğu

Kod satırlarının uzunluğu, okunabilirliği etkileyen önemli bir faktördür. üniversitesinden ile yazarken, satır uzunluğunun 79 karakteri geçmemesi önerilir. Bu, kodunuzun daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Örneğin:

“`python

Kötü örnek

long_sentence = Bu bir örnek cümledir ve satır uzunluğu 80 karakteri geçtiği için okunması zordur.

İyi örnek

short_sentence = Bu kısa bir cümledir ve kolayca okunabilir.

“`

5. Yorum Satırları

Kodun ne yaptığını açıklamak, kodun anlaşılırlığını artırır ve hataları en aza indirir. üniversitesinden ile yazarken, kod bloklarının önünde yorum satırları kullanarak ne yapacaklarını açıklayın.

Örneğin:

“`python

Kötü örnek

x = 5

y = x * 2

İyi örnek

x değişkenine 5 değeri atanır.

x = 5

y değişkenine x’in iki katı değeri atanır.

y = x * 2

“`

Sonuç

üniversitesinden, kodun okunaklılığını ve anlaşılırlığını artıran bir yazım standardıdır. Bu standart, yazılım projelerinin sürdürülebilirliğini artırır ve ekip çalışmalarında işbirliğini kolaylaştırır. üniversitesinden ile yazmanın temel kuralları; isimlendirme kurallarına uyulması, girinti kullanımına özen gösterilmesi, satır uzunluğunun 79 karakteri geçmemesi ve yorum satırlarının kullanılmasıdır. Bu kurallara uyarak, daha okunaklı, anlaşılır ve sürdürülebilir kod yazabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (FAQs)

1. üniversitesinden ile kod yazmak neden önemlidir?

– üniversitesinden ile kod yazmak, kodun okunaklılığını ve anlaşılırlığını artırır. Bu, projelerin sürdürülebilirliğini artırır ve ekip çalışmalarında işbirliğini kolaylaştırır.

2. üniversitesinden sadece Python dilinde mi kullanılır?

– Hayır, üniversitesinden diğer programlama dillerinde de uygulanabilir.

3. Satır uzunluğu neden önemlidir?

– Satır uzunluğu, kodun okunabilirliğini etkiler. Uzun satırlar okunması zor olabilir ve hataların görülmesini engelleyebilir.

4. Yorum satırları neden kullanılmalıdır?

– Yorum satırları, kodun ne yaptığını açıklar ve kodun anlaşılırlığını artırır.

5. İsimlendirme kuralları nelerdir?

– Değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar için anlamlı ve açıklayıcı isimler seçilmeli ve isimler küçük harfle başlamalıdır. Kelime aralarında alt çizgi (_) yerine boşluk kullanılmalıdır.6. Girinti kullanımı neden önemlidir?

– Girinti kullanımı, kod bloklarının ne yaptığını ve nereye ait olduğunu daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

7. Hangi durumlarda üniversitesinden uygulanabilir?

– üniversitesinden, herhangi bir proje veya kod tabanında uygulanabilir. Ancak özellikle ekip çalışmalarında ve büyük projelerde kullanımı daha yaygındır.

8. Kodda sadece üniversitesinden kurallarına uyulması yeterli midir?

– Hayır, kodun okunaklı ve anlaşılır olması için üniversitesinden kurallarına ek olarak, iyi programlama prensiplerine de uyulması gereklidir.

Yorum yapın