tarih nasıl yazılır? örnek

Tarih Nasıl Yazılır? Örneklerle Anlatım

Tarih kelimesi, geçmişte olan olayların incelenmesi ve kaydedilmesi anlamında kullanılır. Bu yazıda, tarih yazma sanatını ele alacak ve örneklerle adım adım nasıl bir tarih yazısı hazırlanacağını göstereceğiz.

1. Konu Seçimi

Tarih yazarken ilk olarak konuyu belirlemek gerekir. Konu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, ilgi çekici ve okuyucunun ilgisini çekebilecek bir konu olmasıdır. Aynı zamanda konunun kapsamlı ama detaylarla dolu olması gerekmektedir.

Örnek Başlıklar:

– Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı

– Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Kadın Hakları

– Fransız Devrimi’nin Nedenleri ve Sonuçları

2. Araştırma

Konu belirlendikten sonra ikinci aşama, araştırma yapmaktır. Araştırma için internet, kütüphane, müze gibi kaynaklardan yararlanılabilir. Güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler kullanılmalı ve doğru bilgiler sunulmalıdır.

3. Planlama

Araştırma yapıldıktan sonra, tarih yazısı için bir plan hazırlanmalıdır. Bu aşamada kullanılacak başlıklar ve alt başlıklar belirlenmelidir.

Örnek Plan:

1. Giriş

2. Konunun Tarihi Arkaplanı

3. Olayların Ayrıntılı Anlatımı

4. Sonuç ve Değerlendirme

4. Yazım Süreci

Yazım sürecinde, öncelikle giriş bölümü yazılmalıdır. Giriş bölümünde konunun önemi ve genel hatlarıyla bahsedilebilir. Daha sonra, konunun tarihi arkaplanına yer verilmelidir. Bu bölümde konu hakkında bilgi verilerek okuyucunun konuya hakim olması sağlanabilir.

Ana kısım ise olayların ayrıntılı anlatımını içermelidir. Tarih yazısı, kronolojik sırayla olaylar anlatılabilir veya konunun önemi doğrultusunda farklı bir sıra izlenebilir. Ana kısımda kullanılan kaynaklar da mutlaka belirtilmelidir.

Sonuç ve değerlendirme bölümü ise konunun sonuçları ve etkileriyle ilgili düşüncelerin paylaşıldığı bölümdür. Bu bölümde, konunun günümüzdeki yansımaları da ele alınarak okuyucunun düşünmesi ve tartışması sağlanabilir.

5. Doğru Dil Kullanımı

Tarih yazısı, doğru dil kullanımı açısından oldukça önemlidir. Yazıda kullanılan dilin sade ve anlaşılır olması gerekmektedir. Aynı zamanda, cümlelerin özne-yüklem-nesne düzeninde kurulması ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılması da önemlidir.

6. Son Kontrol ve Düzeltme

Yazı tamamlandıktan sonra son kontrol yapılmalıdır. Bu aşamada, dilbilgisi hataları, yazım yanlışları ve cümle düzeni gibi konulara dikkat edilmelidir.

Sonuç

Tarih yazma sanatı, doğru bir planlama ve araştırma ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Konunun belirlenmesi, araştırma yapılması, planlamayapılması, yazım süreci, doğru dil kullanımı ve son kontrol gibi aşamalar takip edildiği takdirde, okuyucuya yararlı bir tarih yazısı sunmak mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Tarih yazarken hangi kaynaklardan yararlanabilirim?

– Tarih yazısı için internet, kütüphane, müze gibi güvenilir kaynaklar kullanılabilir.

2. Tarih yazısı nasıl planlanır?

– Tarih yazısı için öncelikle konu belirlenir, daha sonra araştırma yapılır ve plan hazırlanır.

3. Tarih yazısında kullanılan dil neden önemlidir?

– Tarih yazısında kullanılan dilin sade ve anlaşılır olması gerekmektedir. Bu sayede okuyucu daha rahat anlayabilir ve konuya hakim olabilir.

4. Tarih yazısı için nasıl bir giriş bölümü yazılmalıdır?

– Giriş bölümünde konunun önemi ve genel hatlarıyla bahsedilebilir.

5. Tarih yazısı sonrasında ne yapılmalıdır?

– Tarih yazısı sonrasında son kontrol ve düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Bu sayede dilbilgisi hataları ve yazım yanlışları düzeltilebilir.6. Tarih yazısı konusunda hangi başlıklar tercih edilebilir?

– Tarih yazısı konusu geniş kapsamlı olabilir, örnek olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Kadın Hakları veya Fransız Devrimine ilişkin nedenler ve sonuçlar gibi konular ele alınabilir.

7. Tarih yazısı için araştırma yaparken nelere dikkat edilmelidir?

– Araştırma yapılırken güvenilir kaynaklardan faydalanılmalı ve doğru bilgiler sunulmalıdır.

8. Tarih yazısı için hangi dil kullanılmalıdır?

– Tarih yazısı için sade, anlaşılır ve doğru dil kullanımına özen gösterilmelidir. Konuya uygun ifadeler tercih edilmelidir.

9. Tarih yazısı planlaması nasıl yapılmalıdır?

– Tarih yazısı planlaması için konu belirlenir, araştırma yapılır ve plan hazırlanır. Planlama aşamasında başlıklar ve alt başlıklar belirlenir.

10. Tarih yazısı sonrasında ne yapılmalıdır?

– Tarih yazısı sonrasında son kontrol ve düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca yazıda kullanılan kaynakların belirtilmesi gerekmektedir.

Yorum yapın