sıfat yapan ki nasıl yazılır?

Sıfat Yapan Ki Nasıl Yazılır?

Giriş

Türkçe dilbilgisi birçok kişi için oldukça zorlu bir konudur. Özellikle de sıfatların çekimleri ve kullanımı, Türkçe öğrenen birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Bu yazıda, sıfat yapan kinin doğru kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

Sıfat Yapan Ki Nedir?

Sıfat yapan ki, temel olarak bir isim veya zamirin önüne eklenerek onun sıfat gibi kullanılmasını sağlayan bir ek olarak kullanılır. Türkçede bu ek genellikle -dir, -tir eklerinden sonra gelir.

Örneğin:

– Ev sahibi: ev kelimesine -dir eki eklenerek ev sahibi şeklinde kullanılabilir.

– Kitap okuyan: kitap kelimesine -an eki eklenerek kitap okuyan şeklinde kullanılabilir.

– Benim arkadaşım: ben zamirine -im eki eklenerek benim şeklinde kullanılabilir.

Sıfat Yapan Ki Nasıl Yazılır?

Sıfat yapan ki genellikle -dir, -tir eklerinden sonra gelirken bazı durumlarda bu eklerden önce de kullanılabilir. İşte sıfat yapan kinin doğru kullanımı hakkında detaylı bilgi:

1. -dir, -tir Eklerinden Sonra Kullanımı

Sıfat yapan ki, genellikle -dir, -tir eklerinden sonra kullanılır ve bu durumda ki ayrı yazılır.

Örneğin:

– Güzel bir evdir: güzel kelimesi -dir eki ile kullanılmıştır. Güzel ki ev şeklinde yanlış kullanım olurken, güzel ev ki doğru kullanımdır.

– Ucuz bir arabadır: ucuz kelimesi -dir eki ile kullanılmıştır. Ucuz ki araba şeklinde yanlış kullanım olurken, ucuz araba ki doğru kullanımdır.

2. -maz, -mez Eki Kullanan Fiillerden Sonra Kullanımı

Bazı fiiller -maz, -mez eki alarak olumsuz hallerini ifade ederler. Bu durumda, sıfat yapan ki fiilden önce kullanılır ve ki bitişik yazılır.

Örneğin:

– Sevmez bir insan: sevmez fiili -mez eki ile kullanılmıştır. Sevmez ki insan şeklinde yanlış kullanım olurken, sevmez insan ki doğru kullanımdır.

– Yapmaz bir ödev: yapmaz fiili -maz eki ile kullanılmıştır. Yapmaz ki ödev şeklinde yanlış kullanım olurken, yapmaz ödev ki doğru kullanımdır.

3. -di, -ti Geçmiş Zaman Eklerinden Sonra Kullanımı

Bazı durumlarda, sıfat yapan ki geçmiş zaman eklerinden sonra kullanılabilir ve bu durumda ki bitişik yazılır.

Örneğin:

– Gittiği yer: gitmek fiili -di eki ile kullanılmıştır. Gittiği ki yer şeklinde yanlış kullanım olurken, gittiği yer ki doğru kullanımdır.

– Yazdığı mektup: yazmak fiili -di eki ile kullanılmıştır. Yazdığı ki mektup şeklinde yanlış kullanım olurken, yazdığı mektup ki doğru kullanımdır.

Sıfat Yapan Ki 4. -ki Zamiri Kullanımı

Sıfat yapan ki, bazen -ki zamirinin yerine kullanılabilir ve bu durumda ki bitişik yazılır.

Örneğin:

– Geçenlerde gördüğüm bir arkadaş: geçenlerde zarfı ile görmek fiili kullanılmıştır. Gördüğüm ki bir arkadaş şeklinde yanlış kullanım olurken, geçenlerde gördüğüm arkadaş ki veya geçenlerde gördüğüm kişi doğru kullanımdır.

– Okuduğumuz kitap: okumak fiili kullanılmıştır. Okuduğumuz ki kitap şeklinde yanlış kullanım olurken, okuduğumuz kitap ki veya okunan kitap doğru kullanımdır.

5. İsimden Önce Kullanımı

Sıfat yapan ki bazen isimden önce de kullanılabilir ve bu durumda ki ayrı yazılır.

Örneğin:

– Tatil yaptığımız yer: tatil yapmak fiili kullanılmıştır. Tatil yaptığımız ki yer şeklinde yanlış kullanım olurken, tatil yaptığımız yer ki veya tatil yapılan yer doğru kullanımdır.

– Aldığımız karar: alma fiili kullanılmıştır. Aldığımız ki karar şeklinde yanlış kullanım olurken, aldığımız karar ki veya kararımız doğru kullanımdır.

Sonuç

Sıfat yapan ki, Türkçe dilbilgisi açısından oldukça önemli bir konudur. Doğru kullanıldığında cümlelerin anlamını açıklığa kavuşturabilirken, yanlış kullanımda cümlenin tamamen farklı bir anlam kazanmasına neden olabilir. Bu nedenle sıfat yapan kinin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak, Türkçe öğrenen herkes için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Sıfat yapan ki hangi durumlarda kullanılır?

– Sıfat yapan ki, -dir, -tir eklerinden sonra, -maz, -mez eki kullanan fiillerden önce, -di, -ti geçmiş zaman eklerinden sonra, isimden önce ve bazı durumlarda -ki zamiri yerine kullanılabilir.

2. Sıfat yapan ki bitişik mi ayrı mı yazılır?

– Sıfat yapan ki, duruma göre hem bitişik hem de ayrı yazılabilir.

3. Sıfat yapan kinin doğru kullanımı neden önemlidir?

– Sıfat yapan kinin doğru kullanımı, cümlenin anlamını açıklığa kavuştururken yanlış kullanımı ise cümlenin tamamen farklı bir anlam kazanmasına neden olabilir.

4. Sıfat yapan ki genellikle hangi eklerden sonra gelir?

– Sıfat yapan ki, genellikle -dir, -tir eklerinden sonra gelir.5. Sıfat yapan ki isimden önce kullanılabilir mi?

– Evet, sıfat yapan ki bazen isimden önce de kullanılabilir.

6. Sıfat yapan ki ile -ki zamiri arasındaki fark nedir?

– Sıfat yapan ki, bir kelimeyi sıfat gibi kullanmaya yarayan bir ek iken, -ki zamiri bir işaret zamiri olarak kullanılır ve özne, nesne veya tümleç olarak cümlede yer alabilir.

7. Hangi fiillerin olumsuz hallerinde sıfat yapan ki kullanılabilir?

– Bazı fiiller -maz, -mez eki alarak olumsuz hallerini ifade ederler. Bu durumda sıfat yapan ki fiilden önce kullanılabilir.

8. Sıfat yapan ki hangi durumlarda bitişik yazılır?

– Sıfat yapan ki, bazı durumlarda bitişik yazılır. Örneğin, -maz, -mez eki kullanan fiillerden önce kullanıldığında veya -di, -ti geçmiş zaman eklerinden sonra kullanıldığında bitişik yazılır.

Yorum yapın