öngörü nasıl yazılır? tdk

Öngörü Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazımı

Giriş

Öngörü, gelecekteki bir olayı tahmin etme yeteneği anlamına gelir. Bu kelime sıkça kullanılan bir kelimedir ve yazılırken doğru yazımının bilinmesi önemlidir. Türk Dil Kurumu (TDK) belirli kurallar çerçevesinde öngörü kelimesinin nasıl yazılacağını belirtmiştir. Bu yazıda öngörü kelimesinin doğru yazımı ile ilgili TDK’nın belirttiği kurallara değineceğiz.

Öngörü Kelimesinin Kökeni

Öngörü kelimesi ön ve görü kelimelerinin birleşiminden oluşur. Ön, bir şeyin ya da olayın gelecekte gerçekleşeceğine dair bir işaret veya belirti anlamına gelirken, görü ise bir şeyin kendisinin veya yalnızca görüntüsünün anlamına gelir. Birleşiminden de anlaşılacağı gibi öngörü kelimesi, gelecekteki bir olayın belirtilerinden yola çıkarak tahmin etme anlamına gelir.

Öngörü Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK’ya göre, öngörü kelimesi öngö-rü şeklinde yazılır. Kelimenin ilk harfi olan ö ulu ünlü bir harf olduğundan, kelimeye eklenen -mek, -mak eki ile birleştiğinde ö harfi büyük ünlü uyumuna uymaz. Bu nedenle, öngörü kelimesinin yazımında bu kurala dikkat edilmesi gerekir.

Öngörü Kelimesinin Kullanımı

Öngörü kelimesi, sıklıkla gelecekte gerçekleşecek bir olayın tahmin edilmesi anlamında kullanılır. Örneğin, Bu yıl hava durumuyla ilgili öngörülerimiz yanıltıcı oldu cümlesinde öngörü kelimesi, bahsedilen kişilerin geçmişte yaptığı tahminlerin yanlış olduğunu ifade etmektedir.

Öngörü Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öngörü kelimesinin yerine kullanılabilecek bazı eş anlamlı kelimeler şunlardır:

– Tahmin

– Önceden görme

– İşaret

Öngörü Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Öngörü kelimesinin zıt anlamlısı, şaşırtıcı veya beklenmeyen anlamına gelen sürpriz kelimesidir.

Sonuç

Öngörü kelimesinin doğru yazımı, herhangi bir kelimenin doğru yazımı kadar önemlidir. TDK’nın belirttiği kurallara uyulduğunda öngörü kelimesi doğru yazılmış olur. Bu yazıda öngörü kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgi verildi.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

1. Öngörü kelimesinin yanlış yazımı nasıl düzeltilir?

Öngörü kelimesi yanlış yazıldığında, doğru yazımı öngö-rü şeklinde olduğundan, öngorü veya ongörü gibi yanlış yazımlar öngörü şekline düzeltilmelidir.

2. Öngörü kelimesinin Türkçe’deki kullanım alanları nelerdir?

Öngörü kelimesi sıklıkla gelecekte gerçekleşecek bir olayın tahmin edilmesi anlamında kullanılır.

3. Öngörü kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Öngörü kelimesinin bazı eş anlamlı kelimeleri tahmin, önceden görme ve işaret olarak sayılabilir.

4. Öngörü kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Öngörü kelimesinin zıt anlamlısı sürpriz kelimesidir.

5. Doğru yazım kurallarına uygun olarak öngörü kelimesi nasıl yazılır?

Öngörü kelimesi doğru yazım kurallarına uygun olarak öngö-rü şeklinde yazılır.6. Öngörü kelimesi hangi dilde kullanılır?

Öngörü kelimesi Türkçe’de kullanılan bir kelimedir.

7. Öngörü kelimesinin kökeni nedir?

Öngörü kelimesi ön ve görü kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Ön kelimesi, gelecekteki bir olayın işareti veya belirtisi anlamına gelirken, görü kelimesi bir şeyin kendisi veya yalnızca görüntüsü anlamına gelir.

8. Kelime doğru yazıldığında, öngörü kelimesi ne anlama gelir?

Öngörü kelimesi, gelecekte gerçekleşecek bir olayı tahmin etme yeteneği anlamına gelir.

Yorum yapın