istinaden nasıl yazılır?

Istinaden nasıl yazılır?

Giriş

Yazı dilimizde kullanılan ifadeler arasında istinaden sıklıkla kullanılan bir kelime. Ancak, bu kelimenin doğru kullanımı hakkında birçok kişi yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Bu yazıda, istinaden kelimesinin ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı ve yanlış kullanımlardan kaçınmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğiz.

1. Istinaden Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Istinaden, Arapça kökenli bir kelime olup dayanarak, bağlı olarak anlamına gelir. Türkçe’de sıklıkla kullanılan bu kelime, bir olayın, durumun veya sözün dayanağı olarak gösterildiği durumlarda kullanılır. Örneğin;

– Hukuk mahkemesi kararı istinaden işlem yapılacak.

– Mektubunuz istinaden size geri dönüş sağlayacağız.

Bu cümlelerde istinaden, bir işlem yapılacak veya bir konuda geri dönüş sağlanacak olan şeyin dayanağı olarak gösterilmiştir.

2. Istinaden Nasıl Kullanılır?

Istinaden kelimesi cümle içinde sıklıkla kullanılır. Ancak, doğru kullanım için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, kelime cümle içinde özne ve fiilden sonra kullanılmalıdır. Örneğin;

– Mahkeme kararı istinaden işlem yapılacak.

– Size geri dönüş istinaden yazıyorum.

Ayrıca, istinaden kelimesi birkaç kelime veya cümleden oluşan ifadelerde de kullanılabilir. Örneğin;

– Söylemleriniz istinaden bu konuda daha fazla araştırma yapacağız.

3. Yanlış Kullanımlar Nelerdir?

Istinaden kelimesinin yanlış kullanımı oldukça yaygındır. En sık yapılan hatalar şunlardır:

– Kelimenin nerede kullanılacağı konusunda yanlış bilgiye sahip olmak.

– Kelimeyi cümlede uygun yerde kullanmamak.

– Kelimenin Türkçe karşılığı olan dayanarak anlamını unutmak.

Örneğin, istinaden kelimesinin doğru kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır:

– Raporunuza istinaden gerekenleri yapacağız.

– Size gönderilen belge istinaden talebinizi değerlendirdik.

Ancak, yanlış kullanımlar da oldukça yaygındır. Örneğin;

– Bu raporu size istinaden hazırladık. (Doğru kullanım: Bu rapor, sizin talebiniz üzerine hazırlandı.)

– Bu teklif, müşteri istinaden yapılmıştır. (Doğru kullanım: Bu teklif, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı.)

4. Sonuç

Istinaden kelimesi Türkçe’de sıklıkla kullanılan bir kelime olsa da, doğru kullanımı hakkında bazı yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bir olayın veya durumun dayanağı olarak gösterildiği durumlarda kullanılması gereken istinaden kelimesi, cümle içinde özne ve fiilden sonra kullanılmalıdır. Yanlış kullanımlardan kaçınmak için, kelimenin dayanarak anlamını unutmamak ve cümlede doğru yerde kullanmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Istinaden kelimesi1. Istinaden kelimesi sadece yazı dilinde mi kullanılır?

Istinaden kelimesi konuşma dilinde de kullanılabilir ancak daha ziyade resmi veya iş hayatında kullanılan bir ifadedir.

2. Hangi durumlarda istinaden kelimesi kullanılır?

Istinaden kelimesi, bir olayın, durumun veya sözün dayanağı olarak gösterildiği durumlarda kullanılır. Örneğin; mahkeme kararı, rapor, teklif gibi belgelerle ilgili açıklamalarda.

3. Istinaden kelimesinin yanlış kullanımı ne tür hatalara yol açabilir?

Istinaden kelimesinin yanlış kullanımı, cümleyi anlaması zor ve yanıltıcı hale getirebilir. Bu nedenle doğru kullanımına özen göstermek gerekmektedir.

4. Istinaden kelimesi hangi dillere benzer bir yapıya sahiptir?

Istinaden kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, benzer yapıdaki kelimeler İngilizce’de according to, Almanca’da gemäß şeklinde kullanılmaktadır.

5. Istinaden kelimesi hukuk alanında mı daha çok kullanılır?

Istinaden kelimesi hukuk alanında sıkça kullanılır ancak diğer alanlarda da sıklıkla kullanılabilmektedir.6. Istinaden kelimesi diğer kelimelerle birlikte kullanılabilir mi?

Evet, istinaden kelimesi birkaç kelime veya cümleden oluşan ifadelerde de kullanılabilir. Örneğin; Söylemleriniz istinaden bu konuda daha fazla araştırma yapacağız.

7. Istinaden kelimesinin doğru kullanımı hakkında kaynaklar var mı?

Türk Dil Kurumu’nun dil bilgisi kuralları ve Türkçe sözlükler, istinaden kelimesinin doğru kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, yazım kılavuzları da kelimenin doğru kullanımı hakkında ipuçları sağlayabilir.

8. Istinaden kelimesi hangi durumlarda kullanılmaması gerekiyor?

Istinaden kelimesi, bir olayın veya durumun dayanağı olarak gösterildiği durumlarda kullanılması gerektiği için, gereksiz yere kullanılması kaçınılması gereken durumlardandır. Ayrıca, yanlış yerde veya yanlış bir bağlama yerleştirilmesi de cümlenin anlamını değiştirebilir.

Yorum yapın