ingilizce 17 nasıl yazılır?

Outline

H1: İngilizce 17 nasıl yazılır?

– Introduction

– What is the correct spelling of 17 in English?

– Rules for writing numbers in English

– Examples of how to write 17 in different contexts

– Conclusion

İngilizce 17 Nasıl Yazılır?

İngilizce bir metin yazarken, sayılar doğru şekilde yazılmalıdır. Sayıların doğru yazılması hem okuyucuların anlamasını kolaylaştırır hem de yazarın profesyonel görünmesini sağlar. Bu makalede, 17 sayısının İngilizce’de nasıl yazılacağına dair kuralları ve örnekleri öğreneceksiniz.

Doğru İngilizce Yazımı Nedir?

17 sayısı İngilizce’de seventeen olarak yazılır. Seven (yedi) ve teen (on yaşındaki) kelimelerinin birleşimi olan seventeen, İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Sayıların Yazım Kuralları

Sayıların İngilizce’de doğru yazılmasına dair bazı genel kurallar vardır:

1. Sıfır İçermeyen Sayılar

Sıfır içermeyen sayılar (1,2,3…) her zaman harflerle yazılır.

Örneğin:

– Five (5)

– Thirty-two (32)

– One hundred and forty-seven (147)

2. Sıfır İçeren Sayılar

Sıfır içeren sayılar (10, 20, 30…) hem rakamlarla hem de harflerle yazılabilir. Rakamlarla yazıldığında, bir boşluk bırakarak yazılması gerekir.

Örneğin:

– 10 = ten

– 15 = fifteen

– 20 = twenty

– 25 = twenty-five

3. Ondalık Sayılar

Ondalık sayılar nokta ile ayrılır ve sıfırdan sonra gelen rakamlar harflerle yazılır.

Örneğin:

– 3.14 = three point one four

– 2.5 = two point five

17 Sayısının Örnekleri

İngilizce’de 17 sayısı farklı durumlarda farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıda 17 sayısının örneklerine bakalım:

1. Metin İçinde

– I have seventeen apples. (On yedi elma var bende.)

– He was seventeen years old when he started working. (Çalışmaya başladığında on yedi yaşındaydı.)

2. Tarihlerde

– My birthday is on the seventeenth of May. (Doğum günüm Mayıs’ın 17’sinde.)

– The Declaration of Independence was signed on July 4th, 1776. (Bağımsızlık Bildirisi 4 Temmuz 1776’da imzalandı.)

3. Saatlerde

– The meeting is at seventeen o’clock. (Toplantı saat 17’de.)

– The train leaves at seventeen minutes past the hour. (Tren saat başının on yedi dakikası geçe kalkar.)

4. Para Birimi Olarak

– Seventeen dollars (On yedi dolar)

– Seventeen pounds (On yedi pound)

Sonuç

Sayıların doğru yazılması, İngilizce metinlerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. 17 sayısının İngilizce’deki doğru yazımı seventeen olarak olmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. 17 sayısının İngilizce’deki doğru yazımı nedir?

– 17 sayısı İngilizce’de seventeen olarak yazılır.

2. İngilizce’de sıfır içeren sayılar nasıl yazılır?

– Sıfır içeren sayılar hem rakamlarla hem de harflerle yazılabilir. Rakamlarla yazıldığında, bir boşluk bırakarak yazılması gerekmektedir.

3. 17 sayısı hangi durumlarda farklı şekillerde yazılabilir?

– 17 sayısı metinlerde, tarihlerde, saatlerde ve para birimi olarak farklı şekillerde yazılabilir.

4. Seventeen kelimesinin kökeni nedir?

– Seven (yedi) ve teen (on yaşındaki) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

5. Sayıların doğru yazımı neden önemlidir?

– Doğru sayı yazımı, İngilizce metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırır ve yazarın profesyonel görünmesini sağlar.Ayrıca, sayıların doğru yazımı okuyuculara güven verir ve doğru bilgi aktarımını sağlar. Yanlış yazılan sayılar ise yanlış anlaşılmaya ve hatalara sebep olabilir.

6. Hangi durumlarda sıfır içermeyen sayılar harflerle yazılmalıdır?

– Sıfır içermeyen sayılar (1, 2, 3…) her zaman harflerle yazılmalıdır.

7. Ondalık sayılar nasıl yazılır?

– Ondalık sayılar nokta ile ayrılır ve sıfırdan sonra gelen rakamlar harflerle yazılır.

8. Para birimleri İngilizce’de nasıl yazılır?

– Para birimleri genellikle hem rakamlarla hem de harflerle yazılır. Örneğin, 17 dollars veya $17 gibi.

Yorum yapın