hak eder nasıl yazılır?

Hak Eder Nasıl Yazılır?

Giriş

Yazım kuralları dilimizin doğru kullanımı için oldukça önemlidir. Bu yazıda, hak etmek fiilinin çekimi üzerinden hak eder kelimesinin nasıl doğru yazılacağına dair detaylı açıklamalar yapacağız.

Hak Eder’in Doğru Yazımı

Hak eder kelimesi, hak etmek fiilinin üçüncü tekil şahıs şimdiki zaman hali olup, tamamen ayrı iki kelime olarak yazılır. Bu nedenle, araya bir harf veya boşluk koymadan, hakeder veya hakeder şeklinde yanlış yazılmamalıdır.

Bununla birlikte, hakkını vermek veya hak kazanmak gibi anlamları ifade eden hakkı eder ifadesinin kullanımında, hakkı ayrı, eder ise birleşik yazılır.

İpucu: Benzer Kelimeler

Hakeder veya hakeder şeklinde yanlış yazılabilecek hak etmek fiilinin diğer çekimleri de doğru şekilde yazılmalıdır. Örneğin:

– Hak ettim, hak etti, hak ettiğim gibi geçmiş zaman ve isim tamlaması hallerinde haketmek yerine hak etmek kullanılmalıdır.

– Haketmesi gereken, haketmediği gibi fiilden türemiş sıfatlarda da hak etmek doğru şekilde kullanılmalıdır.

Örneklerle Hak Eder’in Doğru Kullanımı

– Bu ödülü gerçekten hak eder.

– O, çalışmalarıyla bu pozisyona kesinlikle hak kazandı.

– Sen de takımımızda yer almayı hak ediyorsun!

– Bu kadar emeğinin karşılığını hakkıyla hak ediyor.

– İşini bu kadar iyi yapmanıza rağmen terfi etmemeniz haksızlık olur, çünkü gerçekten hak ettiniz.

 

 

 

Yorum yapın