farkeder nasıl yazılır?

Fark eder Nasıl Yazılır?

Giriş

Fark eder kelimesi, fark etmek fiilinden türetilmiştir ve anlamak, dikkat etmek gibi anlamlar taşır. Türkçede sık kullanılan bir kelime olan fark eder, doğru yazılışıyla da önemlidir. Bu makalede, fark eder kelimesinin nasıl doğru yazılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Farkeder mi Yoksa Fark Eder mi?

Farkeder kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre yanlış bir kullanımdır. Doğru yazım şekli fark eder şeklinde ayrı yazılmasıdır. Örneğin, Benim telefonumun şarjı hızlı fark eder şeklinde kullanılmalıdır.

-er ile -ar Ayrımı

Türkçede -er ve -ar ekleri sıklıkla karıştırılmaktadır. -er eki, yapan kişi anlamını taşırken; -ar eki ise yapılan iş anlamını ifade eder. Örneğin, koşucu kelimesinde -cu eki yapan kişi anlamına gelirken, -ma eki koşma fiilini ifade eder.

farkeder (Yanlış kullanım)

fark eder (Doğru kullanım)

Bazı Örnekler

Doğru kullanımı öğrenmek için bazı örnekler verelim:

– Ben fark ederim, sen fark etmezsin.

– O, her zaman küçük ayrıntıları fark eder.

– İnsanlar sık sık önemsiz şeylere fark etmezler.

Fark eder ile İlgili Yanlış Kullanımlar

Fark eder yanlış kullanımları arasında en yaygın olanı, fark ederim yerine farketirim demektir. Bu kullanım doğru değildir ve fark ederim şeklinde olmalıdır.

 

Yorum yapın