Dünya yok edilmesi başlatılıyor sesli okunuşu – Nasıl Okunur?

“Dünya yok edilmesi başlatılıyor” ifadesi “dünya” kelimesi ile “yok etme” fiilinin birleşimidir. “Yok etme” kelimesinin okunuşu “yok et-ma” şeklindedir.

“Dünya” kelimesi “dün-ya” şeklinde iki heceden oluşur. “dün” hecesi “d” harfi ile başlar ve “ün” şeklinde okunur. “ya” hecesi ise “ya” şeklinde okunur.

Dünya yok edilmesi başlatılıyor sesli okunuşu:

“Dünya yok edilmesi başlatılıyor” ifadesinin sesli okunuşu şu şekildedir: “dün-ya yok et-ma-sı baş-la-tı-lı-yor.”

“Dünya yok edilmesi başlatılıyor” cümlesini sesli okurken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Hece Ayrımı

 • Dü-nya
 • Yok
 • Edil-me-si
 • Baş-la-tı-lı-yor

Ünlü Sesler

 • Ü: Dudaklarınızı büzerek ve dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek telaffuz edilir.
 • Ö: Dudaklarınızı öne doğru uzatarak ve dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek telaffuz edilir.
 • A: Ağzınızı genişçe açarak telaffuz edilir.
 • I: Dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek ve ağzınızı orta derecede açarak telaffuz edilir.
 • E: Ağzınızı orta derecede açarak telaffuz edilir.

Ünsüz Sesler

 • D: Dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek ve nefesinizi dışarı vererek telaffuz edilir.
 • N: Dilinizi damağınıza değdirerek ve nefesinizi burundan vererek telaffuz edilir.
 • Y: Dilinizi orta damağınıza değdirerek ve nefesinizi ağızdan vererek telaffuz edilir.
 • K: Dilinizi yumuşak damağınıza değdirerek ve nefesinizi ağızdan vererek telaffuz edilir.
 • T: Dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek ve nefesinizi keskin bir şekilde dışarı vererek telaffuz edilir.
 • L: Dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek ve nefesinizi ağızdan ve burundan vererek telaffuz edilir.
 • B: Dudaklarınızı kapatarak ve nefesinizi dışarı vererek telaffuz edilir.
 • Ş: Dilinizi ön dişlerinizin arkasına yerleştirerek ve nefesinizi ağızdan ve burundan vererek telaffuz edilir.
 • R: Dilinizi yumuşak damağınıza değdirerek ve nefesinizi titreterek telaffuz edilir.

Tonlama

Cümleyi telaffuz ederken endişeli ve korkutucu bir tonlama kullanmaya çalışın. Her heceyi net ve anlaşılır bir şekilde telaffuz etmeye özen gösterin.

Cümleyi sesli olarak okumadan önce birkaç kez sessizce okuyun. Cümleyi ayna karşısında okuyarak telaffuzunuzu kontrol edin. Bir arkadaşınızdan veya ailenizden bir üyeden cümleyi sizin için okumasını ve geri bildirimde bulunmasını isteyin.

Yorum yapın