dipnot nasıl yazılır? tdk

Dipnot Nasıl Yazılır? TDK

Dipnotların yazımı, özellikle akademik çalışmalar ve yayınlar için oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde dipnot kullanımı, metnin okunabilirliğini artırır ve kaynakların doğru bir şekilde atıfta bulunulmasını sağlar. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) belirlediği kurallara uygun olarak dipnot nasıl yazılacağına dair ayrıntılı bir açıklama aşağıda verilmiştir.

1. Dipnot Nedir?

Dipnot, bir eserde kullanılan bilgi, atıf ya da açıklamanın altına eklenen nottur. Dipnotlar, metinde geçen bilgilerin kaynağını belirtmek ve okuyucuya daha fazla açıklama yapmak için kullanılır.

2. Dipnotlar Nasıl Yerleştirilir?

Dipnotlar, ilgili sayfanın alt kısmında ya da metnin sonunda toplu halde verilir. Dipnot numarası, metindeki ilgili kelimenin hemen altında üst simge olarak kullanılır. Numaralandırma, metnin başından itibaren sıralı olarak yapılır.

Örneğin: Bu çalışma, dijital pazarlama stratejilerinin etkisini incelemektedir.[^1]

3. Dipnotlarda Kullanılan İfadeler

Dipnotlarda kullanılan ifadeler genellikle şunlardır:

– İlgili kaynağın yazarı adı ve soyadı

– Yayın tarihi

– Yayınlanan eserin adı ve sayfa numaraları

4. Dipnot Örnekleri

Dipnot örnekleri aşağıda verilmiştir:

– Kitap: Adı Soyadı, Kitap Adı (Yer: Yayınevi Adı, Yıl), Sayfa Numarası.

– Makale: Adı Soyadı, Makale Adı, Dergi Adı Cilt No. Sayı No. (Tarih): Sayfa Numarası.

Örneğin: John Smith, The Art of Writing (New York: Penguin Books, 2020), 45.

5. TDK Kurallarına Göre Dipnot Yazımı

Türk Dil Kurumu, dipnot yazımı için şu kuralları belirlemiştir:

– Dipnot simgesi olarak üçgen parantezler kullanılır: [1]

– Dipnot simgesi, ilgili kelimenin hemen altında olmalıdır.

– Dipnot numarası, metnin başından itibaren sıralı olarak yapılır.

– Dipnotlar, sayfa altında toplu halde ya da metnin sonunda verilir.

– Dipnot içerisindeki bilgiler, kaynakça bölümünde de yer almalıdır.

Örneğin: Bu çalışma, dijital pazarlama stratejilerinin etkisini incelemektedir.[^1]

6. Sonuç

Dipnotların doğru bir şekilde kullanılması, metnin okunabilirliğini artırır ve kaynakların doğru bir şekilde atıfta bulunulmasını sağlar. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak dipnot yazımı yapılmalıdır.

7. Sıkça Sorulan Sorular

Dipnotlar hangi durumlarda kullanılır?

Dipnotlar, bir eserde kullanılan bilgi, atıf ya da açıklamanın altına eklenen notlardır. Metinde geçen bilgilerin kaynağını belirtmek ve okuyucuya daha fazla açıklama yapmak için kullanılır.

Dipnotlar nasıl numaralandırılır?

Dipnot numaralandırması, metnin başından itibaren sıralı olarak yapılır. Dipnot simgesi olarak genellikle üçgen parantezler kullanılır.

Dipnotlar nerede yer alır?

Dipnotlar, ilgili sayfanın alt kısmında ya da metnin sonunda toplu halde verilir. Dipnot numarası, metindeki ilgili kelimenin hemen altında üst simge olarak kullanılır.

Dipnotlar hangi bilgileri içermelidir?

Dipnotlar, ilgili kaynağın yazarı adı ve soyadı, yayın tarihi, yayınlanan eserin adı ve sayfa numaralarını içermelidir.

Dipnotların kaynakça bölümü ile ilişkisi nedir?

Dipnotlar içerisinde yer alan bilgiler, kaynakça bölümünde de yer almalıdır. Kaynakça bölümü, kullanılan kaynakların tam listesini ve ayrıntılarını içermektedir.

Hangi kaynaklardan faydalanarak dipnot yazımı yapılabilir?

Dipnot yazımı için akademik çalışmalarda genellikle kitap, makale, tez gibi yayın türlerinden faydalanılır. İnternet kaynakları da kullanılabilir ancak bu kaynakların güvenilirliği mutlaka kontrol edilmelidir.

Kaynakça:

– Türk Dil Kurumu. (2021). Dipnot maddesi. TDK Sözlük. https://sozluk.gov.tr/

– Yıldız Teknik Üniversitesi. (2019). Akademik Yazı Yazma el kitabı. https://bys.yildiz.edu.tr/docs/elkitabi.pdf- APA Style. (2021). APA Style 7th Edition: The Reference List. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Dipnot yazımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde yer almaktadır(1). Ayrıca akademik çalışmalar için hazırlanmış el kitapları ve APA Style gibi kaynaklar da dipnot yazımı konusunda faydalı olabilir (2,3).

Dipnotların doğru bir şekilde kullanılması, okuyucuların metinde geçen bilgilerin kaynağına erişmesini sağlar ve akademik çalışmaların güvenilirliğini artırır. Dipnot yazarken TDK’nin belirlediği kurallara uyulması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Dipnotlar neden önemlidir?

Dipnotlar, metinde yer alan bilginin kaynağını gösterir ve okuyucuların bu kaynaklara erişebilmesini sağlar. Bu sayede metnin güvenilirliği artar ve atıfta bulunulan kaynaklara saygı gösterilmiş olur.

Nasıl doğru bir şekilde dipnot yazabilirim?

Dipnot yazarken öncelikle TDK’nin belirlediği kurallara uygun olarak numaralandırma yapılmalıdır. Dipnotlar, ilgili sayfanın alt kısmında ya da metnin sonunda toplu halde verilmelidir. Dipnotlar, kaynakların adı, yazarı, tarihi ve sayfa numaralarını içermelidir.

Dipnotlar hangi yayın türleri için kullanılır?

Dipnotlar, akademik çalışmalar ve yayınlar için sıkça kullanılır. Kitap, makale, tez gibi yayın türlerinde dipnot kullanımı oldukça yaygındır.

Dipnotlar hangi simge ile gösterilir?

Genellikle dipnotlar için üçgen parantezler kullanılır. Dipnot numarası, ilgili kelimenin hemen altında üst simge olarak kullanılır.

Yorum yapın