derleme makale nasıl yazılır?

Derleme Makale Nasıl Yazılır?

Derleme makaleleri, bir konuda yapılan araştırmaların özetini sunan ve bu alanda yapılan çalışmaları derinlemesine analiz eden yazılardır. Bu tarz makaleler, okuyuculara daha geniş bir bakış açısı sağlar ve var olan bilgiyi bir araya getirerek yeni bir bakış açısı sunar.

1. Konu Seçimi

Derleme makalesi yazmadan önce, konu seçimine önem vermek gerekmektedir. Konu seçimi, makalede ele alınacak sorunları ve konuları belirleyecektir.

2. Kaynak Seçimi

Makaleyi yazarken kullanacağınız kaynakların niteliği oldukça önemlidir. Doğru ve güncel kaynaklar kullanmak hem yazının değerini artırır hem de okuyucuya güven verir.

3. Makalenin Yapısı

Makalenin yapısı, okuyucunun konuya ilişkin anlayışını arttırmak için son derece önemlidir. Makalede ana başlıkların yanı sıra alt başlıklar da yer almalıdır. Bu sayede okuyucu, makalenin bölümleri arasında kolayca geçiş yapabilir.

3.1 Giriş Bölümü

Giriş bölümü, makalenin konusu hakkında genel bir bilgi verir. Ayrıca, hangi konuların ele alınacağı hakkında da bir fikir verir.

3.2 Literatür Taraması Bölümü

Derleme makalelerinin en önemli bölümü literatür taramasıdır. Bu bölümde, konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar özetlenir. Bu sayede okuyucu, var olan bilginin kapsamını ve sınırlarını anlayabilir.

3.3 Tartışma Bölümü

Tartışma bölümü, literatür taramasının sonuçlarını ele alarak yeni bir bakış açısı sunar. Bu bölümde, makalenin yazarı, var olan bilgiye ne gibi katkılar sağlandığını ve gelecekte yapılacak çalışmalar için nelerin düşünülebileceğini tartışır.

3.4 Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, elde edilen sonuçları özetler. Bu bölümde, yapılan çalışmaların sonuçlarına dayanarak genel bir değerlendirme yapılır.

4. Makalenin Yazımı

Makaleyi yazarken, akademik bir dil kullanmak çok önemlidir. Bununla birlikte, makalenin anlaşılırlığından ödün vermemek gerekir. Özellikle teknik terimlerin kullanılması gereken durumlarda, bu terimlerin anlamlarını belirten parantez içinde açıklamalar yapılmalıdır.

5. Makalenin Sonuçları

Makalenin sonuçları, yazının amacını yansıtmalıdır. Bu bölümde, yapılan çalışmaların sonuçları özetlenir ve gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler sunulur.

Derleme makaleleri, okuyuculara geniş bir bakış açısı sağlayan ve var olan bilgiyi bir araya getirerek yeni bir bakış açısı sunan yazılar olarak önemlidir. Konu seçimine dikkat edilerek, doğru kaynaklar kullanılarak, makalenin yapısına uygun olarak yazıldığında, derleme makaleleri oldukça değerli olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

1. Derleme makalesi mi yoksa orijinal makale mi daha değerlidir?

Her iki makale türü de önemlidir. Orijinal makaleler,yeni bilgiler ve buluşlar sunarken, derleme makaleleri var olan bilgiyi bir araya getirerek yeni bir bakış açısı sunar. Bu nedenle, her iki makale türü de önemlidir ve farklı amaçlara hizmet eder.

2. Derleme makalesinde hangi kaynakları kullanmalıyım?

Derleme makalesinde kullanılacak kaynaklar, konunun güncelliğine ve doğruluğuna göre seçilmelidir. Peer-reviewed (hakemli) dergilerde yayınlanmış makaleler, kitaplar ve uzmanların görüşleri iyi bir kaynak olabilir.

3. Derleme makalesini yazarken nelere dikkat etmeliyim?

Derleme makalesini yazarken, doğru kaynaklar kullanmak, makalenin yapısına uygun olarak yazmak, akademik bir dil kullanmak ve anlaşılırlığı korumak önemlidir. Ayrıca, yapılan çalışmaların sonuçlarına dayanarak genel bir değerlendirme yapmak da gereklidir.

4. Derleme makalesinde teknik terimler kullanabilir miyim?

Evet, derleme makalesinde teknik terimler kullanılabilir. Ancak, bu terimlerin anlamlarını belirten parantez içinde açıklamalar yapmak, okuyucuların anlaması için yardımcı olacaktır.

5. Derleme makalesinin amacı nedir?

Derleme makalesinin amacı, konuyla ilgili yapılan çalışmaların özetini sunmak ve bu alanda yapılan çalışmaları derinlemesine analiz ederek yeni bir bakış açısı sunmaktır. Bu sayede okuyuculara daha geniş bir bakış açısı sağlanır ve var olan bilgi bir araya getirilerek yeni bir bakış açısı sunulur.#### 6. Derleme makalesi yazarken hangi yazım kurallarına dikkat etmeliyim?

Derleme makalesi yazarken, akademik bir dil kullanmak önemlidir. Yazım kurallarına uygun olarak yazmak da gereklidir. Cümleler açık ve anlaşılır olmalı, noktalama işaretleri doğru kullanılmalı ve özellikle teknik terimlerin doğru yazımı için özen gösterilmelidir.

7. Derleme makalesinin uzunluğu ne kadar olmalıdır?

Derleme makalesinin uzunluğu, konuya bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, ortalama olarak 3000-5000 kelime arasında olması tavsiye edilir. Makalenin amacına ve hedef kitlesine göre daha kısa veya daha uzun olabilir.

8. Derleme makalesinde hangi kaynakları atıfta bulunmalıyım?

Derleme makalesinde, kullanılan kaynaklara doğru şekilde atıfta bulunmak çok önemlidir. Peer-reviewed (hakemli) dergilerde yayınlanmış makaleler, kitaplar ve uzmanların görüşleri iyi bir kaynak olabilir. Atıflar, makalenin sonunda yer alan kaynakça bölümünde belirtilir ve doğru formatta yazılır.

Sonuç

Derleme makaleleri, bir konuda yapılan araştırmaların özetini sunan ve var olan bilgiyi bir araya getirerek yeni bir bakış açısı sunan yazılardır. Konu seçimine önem vermek, doğru kaynakları kullanmak, makalenin yapısına uygun olarak yazmak ve akademik bir dil kullanmak önemlidir. Derleme makalesi yazarken, okuyuculara değerli bilgiler sunarak konuya ilişkin geniş bir bakış açısı sağlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

1. Derleme makalesi mi yoksa orijinal makale mi daha değerlidir?

2. Derleme makalesinde hangi kaynakları kullanmalıyım?

3. Derleme makalesini yazarken nelere dikkat etmeliyim?

4. Derleme makalesinde teknik terimler kullanabilir miyim?

5. Derleme makalesinin amacı nedir?

6. Derleme makalesi yazarken hangi yazım kurallarına dikkat etmeliyim?

7. Derleme makalesinin uzunluğu ne kadar olmalıdır?

8. Derleme makalesinde hangi kaynakları atıfta bulunmalıyım?

Yorum yapın