değilde nasıl yazılır?

Değilde mi değil de mi yazılır?

Değil de Nasıl Yazılır?

Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazmak, yazılanın doğru bir şekilde anlaşılması bakımından çok önemlidir. Bu nedenle, sık yapılan hatalardan biri olan değil de kelimesinin doğru kullanımı hakkında bilgi vermek gerekiyor. Değil de bu şekilde ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Yanlış kullanım şekli ise değilde şeklinde bitişik yazılmasıdır. Bu kelime ayrı değil bitişik yazılır.

1. Değil ve -de (yoksa) Arasındaki Fark

Öncelikle, değil ve -de arasındaki farkı belirtmek gerekiyor. Değil, olumsuzluk eki olarak kullanılırken, -de (yoksa), karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır. Örneğin:

– Ahmet evde değil. (Olumsuzluk bildiriyor.)

– Ahmet evde mi yoksa işte mi? (Karşılaştırma yapıyor.)

2. Değil de Yazımı Neden Yanlış?

Değil kelimesinin yanlış kullanımı, Türkçe dilbilgisi kurallarına aykırıdır. Değil kelimesi zaten olumsuz bir anlam taşıdığı için, yanına -de eki getirilmesi gereksizdir. Bu nedenle, değil de kelimesi doğru bir yazım şekli değildir.

3. Değil denin Doğru Yazımı

Doğru ve değil kelimelerinin ayrı yazılması gerekir. Türk Dil Kurumu’nun belirttiği gibi, olumsuz cümlelerde değil kelimesi fiilden önce veya sonra kullanılabilir. Örneğin:

– Ben bugün okula gitmedim.

– Ben bugün gitmedim okula.

Ancak, değil kelimesine -de eklenerek değil de kelimesinin oluşturulması doğru bir yazım şekli değildir.

4. Değil denin Kullanımı

Değil de kelimesi doğru bir yazım şekli olmadığı için, cümle içerisinde yer alması uygun değildir. Olumsuzluk bildirmek istediğiniz zaman, sadece değil kelimesini kullanmanız yeterlidir.

Örnek olarak:

– Ben akşam yemeğinde pizzayı değil, spagettiyi tercih ettim. (Yanlış)

– Ben akşam yemeğinde pizzayı değil, spagettiyi tercih etmedim. (Doğru)

5. Değil ve Türevleriyle İlgili Sık Yapılan Hatalar

Değil kelimesinin yanı sıra, Türkçe dilbilgisi kurallarına aykırı kullanılan diğer kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında;

– Değin

– Denli

– Dahi

gibi kelimeler yer almaktadır. Bu kelimeler olumsuz anlam taşımadıkları için, değil gibi bir sorun oluşturmazlar. Ancak, doğru kullanımı öğrenmek ve dilbilgisi kurallarına uygun yazmak önemlidir.

6. Değil ve Diğer Bağlaçlar Arasındaki Fark

Değil kelimesi, sadece olumsuzluk bildirirken kullanılmaz. Aynı zamanda, bağlaç olarak da cümlelerde yer alabilir. Örneğin:

– Ben yemek yedikten sonra, sinemaya gittim.

– Ben yemek yemedim, sadece su içtim.

Bu örneklerde, yedikten sonra ve sadece kelimeleri, değil kelimesi gibi bağlaç olarak kullanılmıştır. Ancak, bu kelimeler olumsuzluk bildirmediği için, değil kelimesinden farklıdırlar.

7. Örnek Cümlelerle Değil de Kullanımı

Aşağıda, değil kelimesinin doğru kullanımı hakkında örnek cümleler verilmiştir:

– Ben dün akşam yemeğinde balık değil de tavuk yedim.

– Bu kitap, roman değil de biyografi türünde bir kitap.

– Bugün hava güzel değil de yağmurlu.

– Oyunu kazanmak istiyorsanız, sadece hücum yapmanız değil de aynı zamanda savunma yapmanız da gerekiyor.

 

 

 

Yorum yapın