cipies nasıl yazılır?

cipies Nasıl Yazılır?

Cipies yani Global Positioning System (GPS), hava, deniz ve kara yolculuğu sırasında konum, hız ve zaman verilerini elde etmek amacıyla uydular, GPS alıcıları ve algoritmaları kullanarak hayatımızda büyük bir öneme sahip olan bir navigasyon sistemler topluluğudur.  

Cipies GPS şeklinde yazılır.  Aşağıda ingilizce haflerin teleffuzunda belirtilen şekilde G harfi ci, P harfi pi ve S harfi ise es şeklinde okunması nedeniyle GPS kısaltması cipies şeklinde okunur.

 

İngilizce harflerin okunuşu

A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/

Yorum yapın