Aşiyan Nasıl Yazılır ? – Aşiyan TDK Yazılışı, Aşiyan nedir?

“Aşiyan” kelimesi Türkçe’de kullanılan bir kelime olup, genellikle “yuvaya benzeyen yer”, “sığınak” veya “barınak” anlamlarında kullanılır. Kelimenin yazılışı ve TDK’ya göre doğru yazımı “aşiyan”dır.

“Aşiyan” kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “a-şi-yan” şeklinde yazılır.

“Aşiyan” kelimesi “a-şiy-an” şeklinde üç heceden oluşur. “Ş” harfi, Türkçe alfabede “ş” şeklinde yazılır ve “şapka” diye adlandırılan ünlü bir harftir.

Kelime Kökeni

Aşiyan kelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Farsçadaki karşılığı “āšiyān” şeklindedir.

Anlamları

  • Kuş yuvası: Eskimiş bir anlamdır ve günümüzde pek kullanılmaz.
  • Ev, oturulan yer, mesken: Daha yaygın olarak kullanılan anlamıdır. Bu anlamda mecaz olarak da kullanılabilir.

Kelimenin örnek cümlede kullanımı

  • Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. (Mehmet Akif Ersoy)
  • Kuşlar yuvalarına, aşiyanlarına dönmüşler.
  • Bu aşiyanın her köşesi bana onu hatırlatıyor.
  • Dağın eteklerinde, doğaya uyumlu bir biçimde inşa edilmiş aşiyanları görmek gerçekten etkileyiciydi. (Bu cümlede “aşiyan” kelimesi, “barınak” veya “sığınak” anlamında kullanılmıştır.)

Aşiyan kelimesi isimdir.

Çoğul hali “aşiyanlar” dır.

“Aşiyane” ve “aşiyanlık” kelimeleri aşiyan kelimesinden türemiştir.

Yorum yapın