artıran nasıl yazılır?

Outline

H1: Artıran Nedir ve Nasıl Yazılır?

H2: Artıran Yazım Kuralları

– H3: Artırma Eki (-dir)

– H3: Artıracağız Eki (-acak, -ecek)

– H3: Arttırma Eki (-ttir)

– H3: İşaret Edatlarıyle Artıran Kullanımı

– H4: Mı, Mi, Mu, MÜ İşaretleriyle Artıran Kullanımı

– H4: Şunun, Bunun, Onun Gibi İşaretlerle Artıran Kullanımı

H2: Artıran Kelime Örnekleri

– H3: Sıfatlarda Artıran Kullanımı

– H3: Zarf ve Fiillerde Artıran Kullanımı

– H3: İsimlerde Artıran Kullanımı

H2: Artıran Kullanımı ile İlgili Örnek Cümleler

Artıran Nedir ve Nasıl Yazılır?

Artıran, bir kelimeye eklenerek o kelimenin yoğunluğunu arttıran bir ek olarak tanımlanabilir. Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanıldığında, kelime anlamının daha net bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

Artıran Yazım Kuralları

Artırma Eki (-dir)

Artırma eki (-dir), kelimenin sonuna eklenerek kelime yoğunluğunu arttırır. Bu ek, cümleye şiddet, kesinlik ve emir verme ifadesi katar. Örneğin, hemen git cümlesindeki git fiiline -dir eki eklenerek gitdir haline getirilirse, cümlenin tonu daha keskin hale gelir.

Artıracağız Eki (-acak, -ecek)

Artıracağız eki (-acak, -ecek), gelecekte gerçekleşecek eylemi vurgular. Bu ek, fiillere eklenerek o fiilin yapılacağı zamanı belirtir. Örneğin, yemek yapacağız cümlesindeki yapacağız fiiline -acak veya -ecek eki eklenerek yapacakız veya yapacağız haline getirilirse, fiilin ne zaman yapılacağı netleştirilir.

Arttırma Eki (-ttir)

Arttırma eki (-ttir), kelime anlamına ciddiyet katmak için kullanılır. Bu ek, bir işin mutlaka yapılması gerektiğini veya önemli olduğunu ifade eder. Örneğin, bunu yapmalısın cümlesindeki yapmak fiiline -ttir eki eklenerek yaptırmalısın haline getirilirse, işin önemi daha da vurgulanmış olur.

İşaret Edatlarıyla Artıran Kullanımı

İşaret edatları (örneğin, bu, şu, o gibi kelimeler), artıran ekleri kullanarak kelime yoğunluğunu arttırmak için sıklıkla kullanılır.

Mı, Mi, Mu, MÜ İşaretleriyle Artıran Kullanımı

Mı, mi, mu ve mü işaret edatları, soru cümlelerinde kullanıldığında, cümleye bir şüphe duygusu katmak için artırma ekleriyle birlikte kullanılabilir. Örneğin, Buraya mı gitmemiz gerekiyor? cümlesindeki gitmek fiiline -dir eki eklenerek gitmeliyiz mi? haline getirilirse, cümleden daha net bir anlam alır.

Şunun, Bunun, Onun Gibi İşaretlerle Artıran Kullanımı

Şunun, bunun ve onun gibi işaret edatlarıyla artıran kullanımözelliği, belirli bir nesneye referans verilerek o nesnenin yoğunluğunu arttırmaktır. Örneğin, şu çiçek çok güzel cümlesindeki güzel sıfatına -dir eki eklenerek güzeldir haline getirilirse, çiçeğin güzelliği daha da vurgulanmış olur.

Artıran Kelime Örnekleri

Sıfatlarda Artıran Kullanımı

Sıfatlar, kelime yoğunluğunu arttırmak için sıklıkla kullanılan kelime türlerindendir. Örneğin, çok güzel ifadesindeki güzel sıfatına -dir eki eklenerek güzeldir haline getirilirse, sıfatın anlamı daha net bir şekilde ifade edilmiş olur.

Zarf ve Fiillerde Artıran Kullanımı

Zarflar ve fiiller de artıran ekleriyle kullanılabilmektedir. Örneğin, hızlı koşmak ifadesindeki koşmak fiiline -dir eki eklenerek koşudur haline getirilirse, fiilin yoğunluğu daha net bir şekilde ifade edilmiş olur.

İsimlerde Artıran Kullanımı

İsimler de artıran ekleriyle kullanılabilir. Örneğin, pahalı telefon ifadesindeki telefon ismine -dir eki eklenerek telefondur haline getirilirse, nesnenin önemi daha vurgulanmış olur.

Artıran Kullanımı ile İlgili Örnek Cümleler

– Bu yemeği ye, çok lezzetlidir.

– Yarın bize gelir misin? Gelirsen sevinirim.

– Sana şöyle bir önerim var: bu kitabı mutlaka okumalısın.

– Bugün müzik dinlemek yerine kitap oku, daha faydalıdır.

– Bu kıyafeti almak istiyorum, ama pahalıdır.

Sonuç

Artıran kelime öbekleri, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanıldığında, cümlelerin anlamını daha net ve keskin hale getirmekte oldukça faydalıdır. Bu eklere dikkat ederek yazılan cümleler, ifade edilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde aktarılmasına olanak tanır.

Sık Sorulan Sorular

1. Artıran ekleri her kelimeye ekleyebilir miyiz?

Hayır, artıran eklerinin belirli kuralları ve kullanım alanları vardır. Kurallara uygun olarak kullanmadan önce bu kuralları iyi anlamak gerekmektedir.

2. Artıran kelimeler, cümlenin ne anlatmak istediğini daha iyi vurgulamak için mi kullanılır?

Evet, artıran kelimeler, cümlelerdeki anlamın daha net bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

3. Artıran ekleri yazarken nelere dikkat etmeliyiz?

Artıran eklerinin kullanımında doğru yazım kurallarına ve kelime türlerine uygun olmak gerekmektedir. Ayrıca, hangi durumlarda artıran eklerini kullanabileceğinizi iyi bilmelisiniz.

4. Artıran ekleri kullanmadan da cümleler anlaşılabilir mi?

Evet, ancak artıran ekleri kullanarak cümlelerin anlamı daha net bir şekilde ifade edilir.

5. Hangi kelime türlerinde artıran kullanımı daha yaygındır?

Sıfatlar, zarflar ve fiillerde artıran kullanımı daha yaygındır. Ancak, isimlerde de kullanılabilir.6. Artıran ekleri kullanırken aşırıya kaçmak doğru mu?

Hayır, artıran eklerini doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Aşırı kullanımı cümleleri zorlaştırabilir ve anlamını kaybetmesine sebep olabilir.

7. Bağlacı (-de) eki de artıran ekler arasında mıdır?

Hayır, bağlacı (-de) eki artıran ekler arasında değildir. Bu ek, cümledeki yer bilgisini ifade etmek için kullanılır.

8. Artıran ekleri kullanarak cümleleri daha anlaşılır hale getirebilir miyiz?

Evet, artıran ekleri doğru kullanarak cümlelerin anlamını daha net ve keskin bir şekilde ifade edebiliriz.

Yorum yapın