anabilim dalı nasıl yazılır?

Anabilim Dalı Nasıl Yazılır?

Anabilim Dalı Nedir?

Anabilim dalı, bir lisansüstü tezinde ele alınan en geniş konu başlığıdır. Örneğin, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı gibi. Bu başlık altında, öğrenci için belirlenen konu kapsamında araştırma yapması gerekmektedir. Konunun daraltılması ise, tez yöneticisi tarafından yapılır.

Anabilim Dalı mı Ana bilim dalı mı ?

Anabilim dalı genellikleri üniversitelerde sık sık karşımıza çıkan bir terim olmakla yaygın bir şekilde Anabilim dalı şeklinde kullanılmaktadır. Her ne kadar halen Anabilim dalı şeklinde bu kelime kullanılsa da TDK’ya göre kelimeler ayrı ayrı yani Ana bilim dalı şeklinde  yazılmalıdır.

Yorum yapın