aliler nasıl yazılır?

Aliler Nasıl Yazılır?

Giriş

Türkçe dilbilgisinde en çok karşılaşılan konulardan biri, kelime köklerine eklenebilen eklerin doğru kullanımıdır. Bu konuda özellikle al fiil köküne eklenebilen -er ekleri sıkça karıştırılmaktadır. Bu yazıda al fiil köküne eklenen -er ekleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Al Fiil Kökü

Öncelikle, al fiil kökünün anlamını ve kullanımını inceleyelim. Almak, bir şeyi elde etmek ya da edinmek anlamına gelir. Örnek olarak: Dün marketten süt aldım. Bu cümledeki aldım fiili, al fiil köküne -dım geçmiş zaman eki eklenerek oluşturulmuştur.

-Er Eki

Şimdi ise al fiil köküne eklenebilen -er ekine bakalım. Bu ek, yapan kişi anlamında kullanılır. Örneğin: Çiftçi tarlada çalışanların yerine başka işçiler aldı. Buradaki alış kelimesindeki -er ekinden, tarlada çalışan kişilerin yerine başka işçilerin alındığı anlaşılmaktadır.

Al- Fiil Köküne -Er Eki Nasıl Eklenir?

Al- fiil köküne -er eki eklerken bazı kurallar vardır. İşte bu kurallar:

1. Al Köküne Direkt Olarak Eklenir

Al köküne -er ekini doğrudan ekleyebiliriz. Örnek olarak: Öğrenciler, sınıfta öğretmenin sorularına alınıp veremedi. Buradaki alınıp veremedi ifadesindeki -en eki çıkarılırsa, geriye alıp ver kalır ki bu da al köküdür.

2. Ünlü Düşmesi Yaşanabilir

Bazı durumlarda -er eki a harfi ile birleşerek al- kökündeki a harfini düşürebilir. Örneğin: Yapılan işler arasında en çok para alan kişi kim? Bu cümledeki alan kelimesi, al fiil köküne -an eki eklenerek oluşturulmuştur.

3. L Harfi Yumuşayabilir

-Er eki l harfi ile biten fiillerde kullanılırken, son l harfi yumuşayabilir. Örnek olarak: Köpekler, parkta top oynayan çocukların peşinden koşarak topu aldılar. Buradaki aldılar fiili, al fiil köküne -dılar geçmiş zaman eki eklenerek oluşturulmuştur.

-Er Ekini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

-er eki kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

1. Eril Anlam Yüklemek

-Er eki, yapan kişi anlamı vererek eril bir anlam yükler. Örneğin: Büyükanne, yemekleri yaparken torunlarının yardımını aldı. Bu cümledeki aldı fiili, al fiil köküne -dı geçmiş zaman eki eklenerek oluşturulmuştur. Burada yardımını alan ifadesinde, eril bir anlam yüklenerek torunların yardım ettiği anlaşılmaktadır.

2. Doğru Kullanım

-Er ekini kullanırken, doğru yazım ve kullanım kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Eğer -er eki doğru kullanılmazsa cümle anlamı değişebilir ya da yanlış anlaşılabilir. Örneğin: Köpekler, parkta top oynayan çocukların peşinden koşarak topu aldi. Burada, -en ekinin yanlış yerine -er eki kullanıldığı için anlam değişmiştir.

3. Fiil Kökleriyle Birlikte Öğrenilmeli

-Er eki kullanımını öğrenirken, fiil köklerini de bilmek önemlidir. Her fiil köküne aynı şekilde -er eki eklenemez. Örneğin: Gitmek fiil köküne -er eklenemez çünkü doğru olan hali gidendir.

Sonuç

Türkçe dilbilgisi kurallarından biri olan -er ekinin al fiil köküne eklenmesi konusunu inceledik. -Er eki, yapan kişi anlamı vererek cümleye eril bir anlam yüklemektedir. Kurallara uygun olarak kullanıldığında cümledeki anlamın netleşmesine yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Al- fiil köküne başka hangi ekler eklenebilir?

– Al fiil köküne -ış, -ma, -tır gibi ekler eklenebilir.

2. -Er ekinin yanlış kullanımı ne gibi sonuçlar doğurabilir?

– Yanlış kullanım, cümle anlamının değişmesine veya yanlış anlaşılmasına sebep olabilir.

3. Hangi fiil kökleri -er eki almaz?

– Bazı fiil kökleri, örneğin git- kökü gibi, -er eki almaz.

4. Neden -er eki al fiil kökünde kullanılır?

– -Er eki yapan kişi anlamını verir. Al fiil köküne eklenerek, yapan kişi anlamı kazandırılır.

5. -Er eki hangi durumlarda l harfi ile biten fiillerde yumuşayabilir?

– -Er eki, l harfi ile biten fiillerde kullanılırken, son l harfi yumuşayabilir.Örneğin: Köpekler, parkta top oynayan çocukların peşinden koşarak topu aldılar. Buradaki aldılar fiili, al fiil köküne -dılar geçmiş zaman eki eklenerek oluşturulmuştur ve son l harfi yumuşamıştır.

Yorum yapın