aklı selim nasıl yazılır?

aklı selim kelimesi nasıl yazılır?

Aklı selim kelimesi, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Ancak, bu kelimenin doğru yazımı hakkında bazı karışıklıklar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, bu makalede aklı selim kelimesinin nasıl doğru yazıldığına dair bilgilendirici bir açıklama yapılacaktır. Aklı selim birleşik mi yazılır ayrı mı cevabı yazımızda!

Aklıselim kelimesinin TDK sözlüğünde;

1. Sağduyu.(isim)

2. Sağduyu sahibi olan. (sıfat)

anlamlarına gelmektedir.

Öncelikle, aklı selim kelimesinin doğru yazımı “aklıselim” şeklindedir. Bu kelime, “akıl” ve “selim” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve anlamı da “sağduyu” veya “mantıklı düşünme” olarak ifade edilmektedir.

aklı selim – akl-ı selim (Yanlış kullanım)

aklıselim (Doğru kullanım)

https://sozluk.gov.tr/

Aklıselim kelimesinin doğru yazımı hakkında karışıklıkların yaşanmasının nedeni, kelimenin ayrı yazılması gerekip gerekmediği konusundaki belirsizliktir. Bazı kişiler, “aklı selim” şeklinde ayrı yazılması gerektiğini düşünürken, bazıları da “aklıselim” şeklinde birleşik yazılması gerektiğini savunmaktadır.

Ancak, Türk Dil Kurumu’nun resmi yazım kılavuzuna göre, aklıselim kelimesi birleşik yazılmalıdır. Bu nedenle, doğru yazımı “aklıselim” şeklindedir ve bu şekilde kullanılması önerilmektedir.

Aklıselim kelimesi, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir ifade olmasının yanı sıra, günlük hayatta da sıkça kullanılmaktadır. Özellikle, sağduyulu ve mantıklı düşünme gerektiren durumlarda kullanılan bu kelime, birçok kişi tarafından önemli bir değer olarak kabul edilmektedir.

 

Yorum yapın